Jeszcze więcej gatunków nietoperzy w Puszczy Kampinoskiej!

Kampinoski Park Narodowy słynie jako jedno z lepszych miejsc w kraju do bytowania nietoperzy. Nie powinno więc dziwić, że właśnie stwierdzono tu kolejne trzy gatunki tych niezwykłych ssaków.

Choć nietoperze należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków na Ziemi, w Puszczy Kampinoskiej radzą sobie całkiem nieźle. Regularnie prowadzone badania tych zwierzaków pokazują, że ich populacja w KPN utrzymuje się na stałym poziomie. Przykładowo w sezonie 2022/2023 pracownicy Parku wraz z wolontariuszami doliczyli się 1611 osobników reprezentowanych przez 7 gatunków.

Liczby te są jednak efektem zwykłego liczenia tych ssaków w miejscach zimowania i siłą rzeczy są zaniżone. Zupełnie inny obraz uzyska się przy zastosowaniu metody nasłuchów detektorowych, czyli przy pomocy specjalnych rejestratorów ultradźwięków. Metodę tę wykorzystano przy okazji projektu Kampinoskie Bagna 2, co pozwoliło m.in. stwierdzić bytowanie w Puszczy Kampinoskiej łącznie 19 gatunków nietoperzy, w tym 3 wcześniej nienotowanych w tym regionie – nocka Bechsteina, mroczka pozłocistego i karlika średniego.

Warto zastrzec, że ze względu na metodę badania, odkrycie to wymaga jeszcze potwierdzenia u niezależnego eksperta – podkreślono na stronie projektu. Wyniki monitoringu wskazują ponadto, że najczęściej rejestrowane gatunki nietoperza w Puszczy to: mroczek późny, borowiec wielki i karlik drobny. Pozostałe gatunki, w tym mokradłowe, są zdecydowanie rzadsze.

Kim są nowi mieszkańcy Puszczy?

Każdy z trzech wymienionych gatunków jest na swój sposób rarytasem i podlega w naszym kraju prawnej ochronie gatunkowej.

Nocek Bechsteina jest niewątpliwie najrzadszy, bo w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii NT (Near Threatened – bliski zagrożenia). Mimo że obszar jego bytowania jest całkiem rozległy (bo rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego aż po Gruzję), jest to gatunek osiadły, a do tego trzymający się niemal wyłącznie siedlisk leśnych.

Mroczek pozłocisty – można by rzec – to prawdziwy mors wśród nietoperzy. Jest to bowiem gatunek borealny, związany ze strefą tajgi, i sięga najdalej na północ ze wszystkich gatunków tych ssaków.

Karlik średni jest pod pewnymi względami przeciwieństwem mroczka, trzyma się bowiem cieplejszych klimatów. Zdradza to choćby fakt, że nazywany bywa m.in. karlikiem pustynnym. Bytuje przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, a nawet w Persji czy na Półwyspie Arabskim.

Fot. na górze: Wikipedia/Mnolf

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *