Powiększyć KPN, a obok utworzyć nowy park narodowy

To jeden z wielu postulatów Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która przeanalizowała, które jeszcze tereny w Polsce powinny być chronione jako parki narodowe.

Opracowanie na ten temat zostało opublikowane z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych. Raport postuluje powołanie aż 25 nowych parków narodowych oraz powiększenie 21 już istniejących. W efekcie łączna powierzchnia terenów objętych tą formą ochrony przyrody wzrosłaby w naszym kraju trzykrotnie – z 1% do 3%.

– Po analizie informacji na temat zgłoszonych przez nas obszarów okazuje się, że wiele z tych miejsc było uwzględnianych już wcześniej w projektach tworzonych po drugiej wojnie światowej – wyjaśnia Piotr Klub z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Często były to inicjatywy miejscowych przyrodników, które zostały zapomniane i nie doczekały się realizacji. Trwająca dziś debata o tym, ile terytorium Polski powinno być chronione i w jaki sposób, skłoniła nas do dokładnej analizy możliwości dotyczących poszerzenia obszaru najwyższej formy ochrony przyrody w naszym kraju, jaką jest park narodowy – podkreśla Piotr Klub.

Powiększyć KPN

W raporcie nie brakuje postulatów związanych z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz jego bezpośrednią okolicą. Autor proponuje m.in. powiększenie KPN o łącznie 462 hektary – szczegóły widoczne są na mapie poniżej.

Skąd akurat taka propozycja? „W wyniku zapytania wystosowanego do dyrekcji Parku […] otrzymałem informację, że Park nie planuje powiększenia swojego obszaru. Jednakże istnieje koncepcja wypracowana w ramach projektu „Kampinoskie Bagna”, w której postuluje się wykup gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej przylegających do obecnej granicy Parku, a następnie ich włączenie na zasadzie korekty granic […]. Koncepcja ta została w całości przyjęta w niniejszej pracy” – czytamy w raporcie.

Warto nadmienić, że jeszcze dekadę temu istniały oficjalne plany powiększenia KPN – po części zgodne z opisanymi tu propozycjami Fundacji. Zapisano je nawet w projekcie Planu Ochrony KPN – niestety, ostatecznie nie doczekał się on przyjęcia w tej formie. Więcej na ten temat pisałem jeszcze w 2013 roku.

Nowy park narodowy po sąsiedzku

Co ciekawe, wśród proponowanych 25 nowych parków narodowych jeden miałby graniczyć bezpośrednio z KPN. Autor raportu roboczo nazwał go „Wiślańskim Parkiem Narodowym”. Obejmowałby on dolinę Wisły od Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, po Most Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku. Proponowane granice parku narodowego przebiegają w przeważającej części granicami obszarów Natura 2000 – PLH 140029 „Kampinoska Dolina Wisły” oraz PLB 140004 „Dolina Środkowej Wisły”. Łącznie WPN mógłby zajmować 22 349 hektarów, a zatem około 2/3 tego, co KPN.

Jak podkreśla autor raportu, taki park chroniłby jedne z najcenniejszych przyrodniczo terenów doliny Wisły.

Publikacja „Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych” powstała w ramach projektu „Oddajmy parki narodowi” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Można ją pobrać TUTAJ.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *