Podsumowano Kampinoskie Bagna

Infrastruktura hydrotechniczna wybudowana w projekcie Kampinoskie Bagna

Tegoroczna bardzo sucha wiosna to doskonały dowód na to, jak potrzebna jest aktywna ochrona mokradeł w Puszczy Kampinoskiej. Działania takie podjęto w ramach projektu „Kampinoskie Bagna”, który oficjalnie podsumowano konferencją, która odbyła się w Lesznie w dniach 8-9 maja.

Projekt ten przyczyni się do istotnej poprawy stanu siedlisk mokradłowych, a jego efekty można już obserwować w terenie. Podczas realizacji projektu zbudowano na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 40 obiektów małej retencji oraz wykupiono na rzecz Parku ponad 140 ha gruntów położonych na obszarach bagiennych, głównie nad Kanałem Zaborowskim i w dolnym biegu Łasicy. Zrealizowano też szereg działań promocyjno-edukacyjnych: projekt był konsultowany z mieszkańcami miejscowości puszczańskich na spotkaniach w gminach i sołectwach, a także podczas pikników gminnych oraz wizyt terenowych na wybudowanych obiektach. Rozmowy z gminami prowadzone były jeszcze przed jego rozpoczęciem, na etapie planowania przyszłych obiektów. Działania projektu zostały objęte monitoringiem przyrodniczym oraz hydrologicznym.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Marszałek województwa Adam Struzik podczas przemówienia otwierającego konferencję podkreślił rolę, jaką ekosystemy bagienne pełnią w stabilizacji klimatu Ziemi oraz ochronie bioróżnorodności, a także przetrwaniu człowieka na naszej planecie. W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja referatowa, podczas której przedstawione zostały przyrodnicze i społeczne efekty realizacji projektu „Kampinoskie Bagna”. Następnie podczas wizyty terenowej zaprezentowane zostały wybrane obiekty hydrotechniczne wybudowane w ramach projektu, m.in. uszczelniona i podniesiona grobla w Sadowej blokująca odpływ wody z mokradeł poza obszar parku, jak również przykładowe brody piętrzące i przegrody na rowach.

fot. M. Szajkowski

W drugim dniu konferencji odbyła się inspirowana referatami dyskusja na temat współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Polsce, ich uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i finansowych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządów, parków narodowych i innych instytucji administrujących ochroną przyrody w Polsce, organizacji pozarządowych, naukowcy oraz mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej.

  • Partnerzy projektu: Kampinoski Park Narodowy, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią – Krajowe Biuro w Polsce (REC Polska), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Budżet: 4 314 193 €
  • Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2019

Opracowano na podstawie informacji prasowej

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *