Jak będzie chroniona kampinoska przyroda w nowym roku?

Minister klimatu wydał zarządzenie ws. zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego na rok 2020. W dokumencie tym można wyczytać kilka interesujących rzeczy.

Zacznijmy od tematów, które wzbudzają największe emocje… takie jak odstrzał zwierząt. Niestety, i w tym roku – ponoć w ramach ochrony przyrody – go nie zabranie. Ten smutny los czeka 50 saren, 70 jeleni, nieograniczoną liczbę lisów, a także taką liczbę dzików, która w ramach walki z ASF zostanie określona w stosownym rozporządzeniu wojewody mazowieckiego. Najnowsze tego typu rozporządzenie – a było ich już kilka – zostało wydane w połowie grudnia ubiegłego roku i przewiduje odstrzał 200 dzików w ciągu roku.

W planach jest też wycinka drzew, która obejmie łącznie blisko 500 ha. Ale spokojnie. Mowa jest tu wyłącznie o trzebieżach, czyli wycinaniu tylko wybranych drzew w celu przerzedzenia lasu.

W nowym roku nie zabraknie także utwardzania wybranych dróg pożarowych – zarówno przy użyciu kruszywa, jak i budzących spore emocje betonowych płyt typu yomb. Te mają być wyłożone na drogach o łącznej długości 5 km.

Tempa ma nabrać wart 14 mln zł projekt ukierunkowany na ochronę siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych. Będzie on polegał m.in. na:

  • przerzedzaniu drzewostanu (wycięcie drzew i krzewów), hamowaniu sukcesji naturalnej, uprzątnięciu nadmiaru leżaniny negatywnie wpływającej na ubogie siedliska, wykonaniu infrastruktury ograniczającej antropopresję i zapobiegającej erozji (32 ha),
  • ograniczeniu występowania ekspansywnych gatunków zielnych i drzewiastych metodami hodowlanymi, mechanicznymi wraz z uprzątnięciem nadmiaru leżaniny negatywnie wpływającej na ubogie siedliska (417 ha),
  • ograniczeniu występowania ekspansywnych gatunków drzewiastych metodami kombinowanymi z zastosowaniem na wybranych powierzchniach preparatu chemicznego (3,5 ha).

Ponadto w ramach projektu ma być kontynuowany proces wykupu prywatnych gruntów na terenie KPN. Planowana powierzchnia wykupów nie została jednak podana.

Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną, najważniejszym zamierzeniem jest modernizacja parkingu oraz polany wypoczynkowej w Truskawiu. Co ważne, przetarg na prace projektowe został już rozstrzygnięty, choć finału prac budowlanych należy oczekiwać nie w tym, ale raczej w przyszłym roku. Dodajmy, że w tegorocznych zadaniach ochronnych zapisano także remont parkingu w Roztoce (był przewidziany również w poprzedniej edycji zadań, ale – jak widać – na deklaracjach się skończyło).

A z ciekawostek warto zwrócić uwagę na pozycję: „Wykorzystywanie dronów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i środowiskowego”. Patrzcie się więc do góry i miejcie na baczności!  

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *