Gmina Izabelin chce ograniczyć zabudowę w otulinie Puszczy Kampinoskiej

Podczas gdy większość okołokampinoskich gmin dąży do intensyfikacji zabudowy na swoich terenach, gmina Izabelin wybrała kierunek przeciwny.

Przykładem gminy, która chcę zwiększyć u siebie powierzchnię zabudowy, są chociażby Stare Babice. Jak już wcześniej pisałem na łamach „Kuriera”, tamtejszy samorząd przymierza się do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby niektóre miejsca, które są obecnie przeznaczone pod działalność rolniczą, kwalifikowały się pod zabudowę mieszkaniową. Co ważne, dotyczy to m.in. terenów położonych tuż przy granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, np. w okolicy Klaudyna, Lipkowa czy Mariewa. Jako powód takich zmian gminni urzędnicy podają m.in. apele właścicieli nieruchomości. Za sprawą lokalnych działaczy Stowarzyszenia Babice dla Przyrody głośno było ostatnio także o sprawie zabudowy zalesionej (jeszcze) działki w Lipkowie, tuż przy stawach i kościele.

Natomiast w sąsiedniej gminie Izabelin sprawy przybrały zupełnie inny obrót. Tamtejszy samorząd ogłosił, że przystępuje do jednostkowych zmian MPZP w Izabelinie C i Truskawiu, a wcześniej również w Hornówku. „Niezmiennym celem naszych działań jest zapobieganie rozwojowi intensywnej zabudowy, na którą nie godzą się nasi mieszkańcy, jak też władze gminy” – tłumaczy urząd.

Co konkretnie ma się zmienić? Jak czytamy na stronie gminy, zaproponowano m.in.:

 • rezygnację z zabudowy bliźniaczej, tj. dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej na działce,
 • określenia procentu zabudowy działki budynkami – utrzymanie obowiązującego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z wprowadzeniem ograniczenia zabudowy budynkami,
 • ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 dom na 1 działce (obowiązujący plan nie zawiera żadnych ograniczeń, czego efektem jest coraz częściej spotykana realizacja dwóch lub więcej domów na działce),
 • zmniejszenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy jednorodzinnej z obowiązujących 10,5 m do 8,0–9,0 m (w tym uzależnienie wysokości od spadków dachów),
 • określenie spadków dachów – obowiązujący plan nie zawiera wyraźnych norm w tym zakresie,
 • określenie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów (obecnie brak jest takich zapisów),
 • wprowadzenie zakazu lokalizowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej (obecnie brak jest takich zapisów),
 • zmiana zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej (stop zielonym dachom i tarasom).

Polecam wyżej opisaną inicjatywę uwadze wójta gminy Stare Babice. A warto w tym miejscu nadmienić, że i tam nie brak głosów mieszkańców, by ograniczyć rozlewanie się zabudowy. Trudno się zresztą temu dziwić. Wszak nie chodzi tu wyłącznie o ochronę przyrody, ale również o znośne życie mieszkańców, choćby w kwestiach komunikacyjnych. Już dziś wjazd do gminy Stare Babice w godzinach szczytu wymaga stania w sporych korkach. A będzie jeszcze gorzej, bo mieszkańców ma przybywać, zaś o pomysłach nowych tras dojazdowych ani widu, ani słychu.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

3 komentarze do wiadomości “Gmina Izabelin chce ograniczyć zabudowę w otulinie Puszczy Kampinoskiej

 1. Mieszkańcy gminy Stare Babice będą przyjeżdżać do gm. Izabelin popatrzeć na zieleń.

 2. Warszafkowe burżujstwo w natarciu.
  Z chęcią sprzedam wam mój hektar piachów pod lasem w cenie z m2 jak za budowlaną… hipokryci…

  1. NIe sprzedawaj, niech troche zostanie wolnej przestrzeni, Przez te czworaki i inne Lipków stracil na wizerunku. TO juz nie ta sama wioska co 25 lat temu. Powinni zrobić , ze dom na co najmniej na działce 50 arow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.