Kiedy wreszcie skończy się remont ścieżki przez Las Bemowski?

Już od wiosny br. popularna ścieżka przez Las Bemowski skrajem rezerwatu Łosiowe Błota pozostaje zamknięta  ze względu na remont. Kiedy doczekamy się finału inwestycji?

Przypomnijmy, że remont tej leśnej drogi jest częścią przedsięwzięcia gminy Stare Babice, w ramach którego ma powstać ścieżka rowerowa łącząca Janów w Latchorzewem, a w dalszej przyszłości być może również z Warszawą.

Inwestycja najpierw wzbudziła emocje na odcinku wzdłuż Latchorzewa. Okoliczni mieszkańcy zarzucali bowiem, że bardziej służy ona samochodom niż rowerom. Tu sprawa skończyła się jedynie na protestach, bo remont ukończono latem tego roku.

Więcej problemów inwestycja napotkała na kolejnym odcinku, tj. od Latchorzewa do Janowa. W ramach tej części przedsięwzięcia gmina chciała wyremontować drogę leśną biegnącą wzdłuż rezerwatu Łosiowe Błota. Prace ruszyły wprawdzie w kwietniu, ale szybko stanęły. Zainterweniowała bowiem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, która uznała, że inwestycja powstaje z pominięciem procedur, które są wymagane przy prowadzeniu prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody. Remont zatem wstrzymano.

Mapa remontowanego odcinka ścieżki

Efekt tego był taki, że cały przedmiotowy odcinek – choć bardzo atrakcyjny krajobrazowo – był teoretycznie zamknięty dla pieszych, rowerzystów czy biegaczy. W praktyce ludzie oczywiście tu wchodzili, choć musieli się liczyć z koniecznością brnięcia po mało komfortowej warstwie żwiru.

Mamy już koniec listopada i co dalej z remontem?

Z pytaniem tym zwróciłem się do gminy Stare Babice. Z udzielonej mi odpowiedzi wynika, że prace budowlane są już w końcowej fazie realizacji. „Obecnie wykonywana jest nawierzchnia i profilowanie poboczy, a następnie zostanie zamontowane oznakowanie. Inwestycja obejmuje remont/odtworzenie istniejącej drogi leśnej po jej pierwotnym śladzie. Wykonanie całego przedmiotu umowy ma nastąpić do 28.12.2022” – pisze sekretarz gminy Stare Babice Michał Więckiewicz.

I faktycznie – tuż po otrzymaniu tego listu wybrałem się na miejsce inwestycji i okazało się, że prace zostały wznowione. Na żwir wysypano już warstwę piachu, a po niej ułożone zostaną zapewne kolejne. Co jednak istotne, znaki zakazu wstępu na ścieżkę wciąż nie znikły.

Stan remontu na koniec listopada

Remonty również w innych miejscach

Na marginesie warto dodać, że równolegle na kilku innych odcinkach dróg w Lesie Bemowskim wysypano nowa warstwę materiału mineralnego – głównie tam, gdzie w wilgotniejszych okresach pojawiały się spore kałuże i podtopienia. Jednak za tymi pracami – jak się domyślam – stoi już nie gmina Stare Babice, ale administrator tego miejsca, czyli Lasy Miejskie. Dodam też, że w tym przypadku nie wprowadzono żadnych zakazów wstępu.

Prace na innych odcinkach dróg przez Las Bemowski

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

1 komentarz do wiadomości “Kiedy wreszcie skończy się remont ścieżki przez Las Bemowski?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *