Kolejne miliony popłyną do kampinoskich bagien

Kampinoski Park Narodowy otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 8,3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę tutejszych mokradeł.

Dofinansowany projekt nazywa się „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska”. Jego całkowita wartość to aż 24 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca czerwca 2026 r., a głównym celem działań będzie przywrócenie i podniesienie odporności siedlisk Natura 2000 oraz ekosystemów będących siedliskami gatunków chronionych. Zaplanowane zadania ochronne dotyczyć będą poprawy warunków hydrologicznych fragmentów puszczy. Nastąpi m.in. ograniczenie spływu powierzchniowego i podniesienie poziomu wód gruntowych. Będzie to zatem kontynuacja zakończonego w 2019 r. projektu „Kampinoskie Bagna”.

Przewidziano też wykup gruntów położonych w obszarach bezpośredniego oddziaływania planowanych budowli hydrotechnicznych, tak aby ograniczyć konflikty między interesami lokalnych społeczności, a ochroną przyrody. Łącznie w ramach przedsięwzięcia KPN chce odkupić 80 ha prywatnych gruntów. To dużo? Dla porównania: od lat 70. Park przejął 11,1 tys. hektarów, co stanowi 4/5 prywatnych działek. Wspomniane 80 hektarów to zatem kropla w morzu potrzeb, choć „lepszy rydz niż nic”.

Dotacja przeznaczona będzie również na budowę 14 gniazd na drzewach dla bociana czarnego, bielika i orlika krzykliwego.

Jak wylicza na swojej stronie NFOŚiGW, dzięki projektowi KPN zwiększy się status ochrony ponad 6 tys. ha powierzchni siedlisk, podjęte zostaną działania ochronne 34 gatunków zagrożonych i ograniczony zostanie niekorzystny wpływ 13 gatunków inwazyjnych.

Akcja edukacyjno-promocyjna oraz informacyjna związana z projektem obejmie ponad 20 tys. osób.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *