KPN wykupi kolejne cenne grunty

Nie tak dawno informowałem o przyznaniu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu ponad 300 tys. zł dotacji na wykup gruntów prywatnych. Choć najnowsza dotacja jest mniejsza, to dzięki niej uda się odkupić większy areał.

Przypomnijmy, że poprzednia dotacja została przeznaczona na wykup 1,5 ha gruntów położonych w gminie Leoncin. Tym razem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 276 tys. zł. Za tę kwotę uda się nabyć dwie nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 5,3 ha.

Jak można przeczytać w komunikacie prasowym, zakup gruntu w miejscowości Brzozówka (5,28 ha) pozwoli objąć ochroną występujące tam siedliska tzw. zmiennowilgotne: łąki olszewnikowo-trzęślicowe, niżowe łąki użytkowane ekstensywnie oraz łęg olszowo-jesionowy. Pod ścisłą ochroną znajdą się zagrożone gatunki roślin (goździk pyszny, czarcikęsik Kluka) i ptaków (derkacz, dudek, bielik, batalion, kulik wielki, łęczak i przepiórka).

Z kolei pozyskanie prawa własności wobec zabudowanej działki w Roztoce (0,0676 ha) pomoże KPN objąć ochroną występujące na niej siedliska: wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, niżowe świeże łąki (użytkowane ekstensywnie), a także zagrożone gatunki roślin (np. sasanka łąkowa) i ptaków (derkacz i dudek).

Przypomnijmy, że z planowanych do wykupu 13,7 tys. ha. KPN wykupił dotychczas 11,1 tys. ha gruntów prywatnych, co stanowi 81% powierzchni założonego programu.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

3 komentarze do wiadomości “KPN wykupi kolejne cenne grunty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *