Więcej parku w parku: KPN ma dodatkowe środki na wykup gruntów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 301 tys. zł na dalszy wykup prywatnych gruntów.

Za tę kwotę zasób nieruchomości KPN-u wzbogaci się o 1,5 ha gruntów w gminie Leoncin (niestety, nie sprecyzowano, gdzie konkretnie). Może wydawać się to niewiele, ale koszty transakcji podniosły znajdujące się na działce zabudowania. Poza tym – jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW – nieruchomość ta jest cenna przyrodniczo:

Pierwokup ten, co jest rzadkością, ma charakter społeczny. Właściciele nieruchomości poprosili o wykup, uzasadniając to ciężką sytuacją życiową wynikającą ze stanu zdrowia. Okoliczności te potwierdził wójt tamtejszej gminy Leoncin. Po przeprowadzeniu transakcji obecne na terenie zabudowania mają być rozebrane, co umożliwi renaturalizację. Znajdują się tam stanowiska fiołka mokradłowego, kosaćca syberyjskiego, goździka sinego i smagliczki pagórkowej, czyli gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Zakup pozwoli na podjęcie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody. Koszt transakcji to 334 500 zł. Kampinoski Park Narodowy realizuje program wykupu gruntów od 1975 r. W jego ramach nabyto już ok. 11 tys. ha, co stanowi 80 proc. przewidzianego areału.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *