Konkurs fotograficzny!

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w corocznym konkursie fotograficznym i wystawie pod nazwą „Puszcza Kampinoska jesienią w obiektywie”, którego celem jest promocja Kampinoskiego Parku Narodowego. Zgodnie z przysłowiem „cudze chwalicie, swojego nie znacie” organizatorzy konkursu a następnie wystawy odwołują się do wrażliwości fotografujących i zachęcają do uczestniczenia w prezentacji swoich fotografii przedstawiających bogatą historię i piękno przyrody KPN.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 grudnia 2012 r o godzinie 16:00, w siedzibie Towarzystwa w Izabelinie przy ulicy Tetmajera 38. Termin otwarcia wernisażu nadesłanych prac zamieścimy na naszej stronie internetowej a uczestników powiadomimy pocztą e-mail.

Konkurs Fotograficzny „Puszcza Kampinoska jesienią w obiektywie” ma skoncentrować zainteresowanie uczestników na jesiennym obrazie puszczy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany jakie w tym okresie zachodzą.

Zapraszamy do umieszczania informacji o konkursie na swoich stronach internetowych oraz w punktach informacyjnych. Nadsyłać prace można do dnia 6 stycznia 2011 r., zgodnie z regulaminem.

Równocześnie wszystkich chętnych, którzy nie czują się na siłach aby wziąć udział w w/w konkursie, a chcieliby publicznie zaprezentować swoje zdjęcia prosimy o nadsyłanie wykonanych jesienią br zdjęć w formacie jpg pocztą internetową na adres „kampinos-tp@kampinos-tp.pl”. Zdjęcia te zostaną ocenione przez jury konkursu a dwa najciekawsze będą nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy. Nagrody dla nieobecnych uczestników zostaną przesłane pocztą. Uczestnicy tej formy konkursu muszą także spełnić wszystkie warunki poniższego regulaminu za wyjątkiem przesłania na adres Towarzystwa odbitek na papierze fotograficznym.

Więcej

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *