Mniej chaosu reklamowego w Izabelinie

Gmina Izabelin to dla wielu miłośników Puszczy główne wrota prowadzące na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego. Dobra wiadomość jest taka, że ostatnio estetyka tych wrót wyraźnie się poprawiła, a przy okazji paradoksalnie skorzystają na tym też zwierzęta. To za sprawą uchwały krajobrazowej, której zasadnicze przepisy właśnie zaczynają obowiązywać.

Izabelin to druga podwarszawska gmina, która zdecydowała się zatroszczyć o przestrzeń poprzez wprowadzenie takiego aktu. Uchwała obowiązuje od 1 marca 2022 r., a w dniu wejścia w życie była szóstym takim dokumentem na Mazowszu i pięćdziesiątym w Polsce.

Potrzeba stworzenia takiego dokumentu wynikła m.in. z unikatowego położenia gminy oraz coraz większej troski mieszkańców o wspólną przestrzeń. 86% gminy znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Walory przyrodnicze i krajobrazowe w połączeniu z bezpośrednim sąsiedztwem stolicy czynią gminę Izabelin bardzo atrakcyjną lokalizacją do osiedlania się oraz aktywności turystycznej. Mieszkańcy zwracają uwagę na walory krajobrazowe gminy, zgłaszając potrzebę posiadania przestrzeni publicznej jako uporządkowanego i estetycznego miejsca, w którym można się spotkać i wspólnie spędzić czas. Sami również podejmują wiele sołecko-sąsiedzkich działań w tym obszarze – wyjaśnia wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak.

Partnerem przeprowadzenia procesu wprowadzenia uchwały był arch. Bartosz Poniatowski z łódzkiej firmy „Projekt: Miasto”.

Dialog z przedsiębiorcami i mieszkańcami

Tworzenie dokumentu oparte zostało na zasadach dialogu społecznego. Gmina przeprowadziła szereg działań promocyjnych zachęcających do włączenia się w proces tworzenia uchwały. Nie było to łatwe, bo prace nad dokumentem zbiegły się z wybuchem pandemii COVID-19.

W proces tworzenia włączani byli radni, formalni przedstawiciele sołectw i wszyscy mieszkańcy. Specjalnie zaadresowani zostali lokalni przedsiębiorcy, również poprzez indywidualne konsultacje. Dzięki ich uwagom izabelińska uchwała krajobrazowa zachowuje równowagę pomiędzy uzyskaniem odpowiedniego ładu przestrzennego a ochroną interesów prywatnych.

Szyldy i reklamy – co wolno?

Uchwała daje przedsiębiorcom różne możliwości lokalizowania szyldów w miejscu prowadzonej przez nich działalności, określa także ich powierzchnie. Dopuszczalne są nośniki wolnostojące, na budynkach i w witrynie okiennej. Uchwała precyzuje maksymalną liczbę nośników dla danej działalności. W przypadku kilku działalności w jednym miejscu, wprowadzony został obowiązek grupowania szyldów.

W stosunku do reklam, czyli nośników umieszczanych poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wszechobecnych billboardów), wprowadzono duże ograniczenia. Nie będzie możliwości stawiania ich bez pozwoleń, w typowym formacie 12 m kw. Uchwała dopuściła połowę mniejszy format, narzuciła obowiązek trwałego związania z gruntem i wykonania billboardu z wysokiej jakości materiałów. Dodatkowo reklamy muszą zachowywać określone odległości od budynków, ogrodzeń oraz skrzyżowań. Na terenie gminy całkowicie zakazano lokalizowania telebimów.

Ograniczenia wprowadzone przez uchwałę

Na etapie tworzenia uchwały za największy problem uznano nośniki reklamowe na ogrodzeniach. Rozpraszały one kierowców i zaburzały krajobraz. Całkowicie zakazano umieszczania reklam i szyldów na ogrodzeniach, balustradach, jak również całkowitego przesłaniania okien.

Uchwała z troską o zwierzęta

Izabelińska uchwała krajobrazowa to także zapisy dotyczące ogrodzeń. Po konsultacjach z dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego, w trosce o migrujące w gminie zwierzęta (takie jak łosie i sarny), w uchwale znalazły się zapisy zakazujące ostro zakończonych ogrodzeń zbudowanych z drutu kolczastego czy tłuczonego szkła oraz elementów prefabrykowanych. Aby ułatwić przemieszczanie się mniejszym zwierzętom (płazom, gadom, drobnym ssakom), uchwała nakłada obowiązek utworzenia prześwitów i przejść w podmurówkach ogrodzeń.

Egzekwowanie zapisów uchwały

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały nośników reklamowych wprowadzono trzy okresy dostosowania:

  • roczny dla wszystkich nośników na ogrodzeniach;
  • trzyletni dla nośników na budynkach i wolnostojących;
  • pięcioletni dla nośników zrealizowanych na podstawie pozwoleń na budowę.

Mija właśnie pierwszy z tych terminów – do 1 marca 2023 r. wszelkie reklamy i szyldy miały zniknąć z ogrodzeń. W przeciwnym razie gmina będzie zobowiązana nakładać kary ustawowe, które w 2023 r. wynoszą 136,80 zł/m kw. za każdy dzień nielegalnego nośnika reklamowego.

Większość przedsiębiorców uszanowała zapisy uchwały – 70% banerów zniknęło już ogrodzeń na terenie gminy. Wzdłuż samej ul. 3 Maja, stanowiącej główną oś komunikacyjną gminy, zniknęło z ogrodzeń aż 85% wszystkich nośników reklamowych.

Promocja uchwały, kontynuacja rozmów z przedsiębiorcami

Po wejściu w życie uchwały urzędnicy zinwentaryzowali istniejące nośniki reklamowe.

Gmina postanowiła zacząć zmiany od siebie – z ogrodzeń gminnych nieruchomości zdjęte zostały nośniki reklamowe. Miało to zachęcić przedsiębiorców do włączenia się w proces poprawy wizerunku gminy.

W ramach akcji informacyjnej pracownicy Urzędu dotarli do wszystkich przedsiębiorców, którzy reklamowali swoje firmy na ogrodzeniach. Wręczali im ulotki informacyjne, informowali o podjęciu uchwały oraz o czasie, jaki pozostał na zdjęcie bannerów z ogrodzeń. Zachęcali też przedsiębiorców do wcześniejszego demontażu reklam z ogrodzeń. Dzięki tej akcji 40% przedsiębiorców zdecydowało się zdjąć banery w okresie przejściowym.

Dalsze kroki

Po zakończeniu pierwszego okresu dostosowania urzędnicy zamierzają docierać z akcją informacyjną do przedsiębiorców reklamujących się na budynkach i nośnikach wolnostojących.

Upływ czasu pokazuje, że działania promocyjne gminy miały sens – przedsiębiorcy wiedzą o kończącym się okresie dostosowania. Osoby, które planują wymianę szyldów, kontaktują się z urzędem, by skonsultować zgodność projektów nośników z zapisami uchwały. Na terenie gminy jest już kilka nowych punktów usługowych, które zostały oznaczone z poszanowaniem zapisów uchwały.

Kolejnym krokiem będzie kontrola nielegalnych nośników reklamowych w pasach drogowych. Doświadczenia innych gmin pokazują, że większość tego typu nośników nie posiada zezwoleń zarządców dróg.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Gminy Izabelin

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *