PGE będzie wspierać KPN

Nie jest tajemnicą, że Kampinoski Park Narodowy nie jest szczególnie bogatym parkiem. Z tym większą satysfakcją należy witać kolejne firmy, które w ramach dbania o swój wizerunek wspierają KPN finansowo. Do grona takich przedsiębiorstw dołączyła niedawno Polska Grupa Energetyczna (PGE).

– Rozpoczynamy współpracę z jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Pierwszą naszą inicjatywą było posadzenie drzew na terenie Kampinosu przez naszych pracowników wolontariuszy oraz uporządkowanie terenu w miejscowości Granica  – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak czytamy w komunikacie prasowym spółki, współpraca przewiduje realizację projektów na rzecz ochrony dziedzictwa KPN oraz działań edukacyjnych promujących walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Kampinosu. Wśród nich będą m.in. konserwacja infrastruktury turystycznej, odnawianie ogrodzeń w Alei III Tysiąclecia w Granicy czy odnowienie tablic informacyjnych na terenie parkingu.

Działania są częścią przedsięwzięcia „Lasy Pełne Energii” – projektu realizowanego przez Grupę PGE od 21 lat. Ma on na celu odbudowę drzewostanu w polskich lasach oraz poprawę jakości powietrza i stanu wód gruntowych. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu dobrosąsiedzkich relacji Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Uczestniczą w nim także harcerze, młodzież szkolna i przedstawiciele lokalnych społeczności. Przez 21 lat trwania programu posadzono blisko 600 tysięcy drzew – głównie sosen, świerków i dębów. Od 2020 roku w ramach projektu „Lasy Pełne Energii” Grupa PGE współpracuje również z parkami narodowymi. W Biebrzańskim Parku Narodowym, Świętokrzyskim Parku Narodowym, Roztoczańskim Parku Narodowym i Kampinoskim Parku Narodowym realizowane są projekty edukacyjne, badawczo-ochronne i fotowoltaiczne oraz projekty z zakresu ochrony fauny i flory.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *