Gdzie już wkrótce podniesie się poziom kampinoskich bagien?

Odpowiedź na tytułowe pytanie przynoszą ciekawe dokumenty opublikowane właśnie na stronie projektu realizowanego na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Mowa o przedsięwzięciu o skróconej nazwie „Kampinoskie Bagna 2”. Jak wskazuje cyferka, jest to kontynuacja wcześniejszego projektu realizowanego na terenie KPN. Jego celem było podniesienie poziomu wód w wybranych mokradłach m.in. poprzez budowę małych obiektów hydrotechnicznych. Kosztem 4,3 mln euro przedsięwzięcie realizowano w latach 2013-2019.

W projekcie z dwójką w nazwie cel jest z grubsza ten sam, choć obszary działania są nowe. Na stronie tego przedsięwzięcia właśnie opublikowano „Raport nr 1 koncepcji programowo-przestrzennej”. Mówiąc po ludzku, jest to podsumowanie pierwszego etapu prac projektowych dotyczących budowy urządzeń małej retencji. Głównym elementem raportu jest propozycja lokalizacji, parametrów technicznych i technologii wykonania 12 urządzeń piętrzących oraz naturalizacji kanałów Łasica i Zaborowskiego na długości ponad 8,5 km. Zawiera także opis uwarunkowań prawnych, przyrodniczych i społecznych planowanej inwestycji. Przedstawiono ponadto spis urządzeń hydrotechnicznych znajdujących się na omawianym terenie, ocenę warunków terenowych dla prowadzenia inwestycji oraz ocenę zasadności jej realizacji.

Jednym z ciekawszych elementów w tym raporcie są bez wątpienia mapy, na których pokazano, jakie mogą być skutki podnoszenia poziomu wód w kampinoskich mokradłach. Nie ma sensu ich tu w szczegółach omawiać – gorąco polecam ich samodzielną analizę. W tym miejscu warto natomiast wspomnieć, że o ile projekt będzie realizowany zgodnie z tymi założeniami, jego hydrologiczne efekty powinniśmy dostrzec chociażby z:

  • asfaltowej drogi między Famułkami Królewskimi i Famułkami Brochowskimi,
  • czerwonego szlaku Górki – Cisowe,
  • żółtego szlaku w okolicy Starej Dąbrowy (OOŚ Żurawiowe),
  • ścieżki edukacyjnej koło Roztoki,
  • żółtego szlaku w okolicy obszaru ochrony ścisłej Debły,
  • zielonego szlaku w okolicach dawnej wsi Ławy.

Z dokumentu dowiemy się ponadto, na czym konkretnie będzie polegała „renaturyzacja” cieków oraz gdzie będzie realizowana.

Uwagi do raportu można składać do końca tego roku. Konsultacje społeczne i modelowanie hydrauliczne pozwolą na opracowanie raportu końcowego do końca marca 2022 roku. Będzie on zawierał ostateczne propozycje lokalizacji planowanych budowli oraz ich parametry techniczne. Po tym okresie planowane jest rozpoczęcie prac nad uzyskaniem stosownych pozwoleń administracyjnych i przygotowanie projektów budowlanych. Prace budowlane w terenie będą mogły ruszyć w połowie 2023 roku – ich zakończenie planowane jest natomiast na rok 2025.

Całkowity koszt realizacji projektu „Kampinoskie Bagna 2” wynosi blisko 25 mln zł.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

3 komentarze do wiadomości “Gdzie już wkrótce podniesie się poziom kampinoskich bagien?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *