KPN otrzymał ponad 6 mln zł na wykup prywatnych gruntów. Dużo czy mało?

Kampinoski Park Narodowy uzyskał 6,3 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie pierwokupów gruntów prywatnych znajdujących się w granicach parku.

Kwota ta pozwoli pozyskać przez KPN łącznie 38 hektarów gruntów położonych w różnych częściach Puszczy Kampinoskiej, tj. w Brzozówce, Starej Dąbrowie, Famułkach Królewskich oraz Kępiastym (patrz mapa poniżej).

Pozornie areał ten może wydawać się niewielki. Na 385 kilometrów kwadratowych zajmowanych przez KPN od lat 70. XX wieku udało się wykupić 111 km kw., czyli blisko 85% powierzchni prywatnych działek. W rękach prywatnych wciąż pozostaje zatem około 42 km kw. gruntów, przy czym KPN planuje wykupić tylko część z nich – konkretnie około 25 km kw.

Wykupy krok po kroczku

Wspomniane na wstępie 0,38 km kw. wydaje się zatem kroplą w morzu potrzeb. Co gorsza, program wykupu wydaje się iść jak krew w nosa. Wcześniejsze informacje o przejmowaniu prywatnych działek dotyczą bowiem niewielkich powierzchni. Oto wybrane z nich:

  • W ramach uruchomionego niedawno przedsięwzięcia „Kampinoskie Bagna 2” KPN przejmie 0,8 km kw.
  • W zakończonym w 2019 r. projekcie „Kampinoskie Bagna 1” wykupiono 1,4 km kw.
  • W projekcie „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” (również ukończonym w 2019 r.) wykupiono 0,7 km kw.
  • Wciąż realizowany projekt „Kampinoskie Wydmy” ma pozwolić na wykup 0,5 km kw.
  • W 2019 r. informowałem o dwóch dotacjach dla KPN na wykup odpowiednio 0,15 i 0,053 km kw.
  • W latach 2012-2016 KPN stał się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym łącznie 4,9 km kw.

Powierzchnie niewielkie, ale cenne

Jak łatwo obliczyć, przy tym tempie wykup wszystkich planowanych gruntów zajmie przynajmniej kilkanaście lat. Długo, choć warto podkreślić, że w pierwszej kolejności nabywane są działki najcenniejsze z punktu widzenia ochrony przyrody.

Nie inaczej jest w najnowszym przypadku. Jak bowiem czytamy na stronie KPN, przejmowane działki są miejscem występowania, m.in. żurawia, bociana czarnego, słowika szarego, dudka, pokląskwy, a także łosia, wilka i jelenia. Wśród bogatej roślinności spotkać tu można czarcikęsika kluka, kruszczyka szerokolistnego oraz wiele innych cenności przyrodniczych. Dzięki otrzymanej dotacji i przeprowadzonym działaniom oraz zabiegom ochronnym gatunki te będą mogły się odradzać i wzbogacać puszczańską przyrodę.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *