Ruszają Kampinoskie Bagna II. Wiemy, jakie konkretnie obszary obejmą!

Bagno w Kampinoskim Parku Narodowym

Kilka tygodni temu informowałem o przyznaniu wielomilionowych dotacji dla Kampinoskiego Parku Narodowego na ochronę kampinoskich mokradeł. Teraz poznajemy szczegóły tego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że Kampinoskie Bagna I były projektem o wartości 4,3 mln euro, w ramach którego dzięki wybudowaniu niewielkich, choć licznych obiektów hydrotechnicznych udało się zatrzymać w tutejszych mokradłach nawet 1,2 mln metrów sześciennych wody. Ponadto wykupiono na rzecz Parku ponad 140 ha gruntów położonych na obszarach bagiennych. Działanie to jest o tyle ważne, że teraz na tych terenach można bez obaw podnosić poziom wody, zamiast udrażniać kanały, by ulżyć zalewanym gospodarstwom.

Priorytetem Kanał Zaborowski i Łasica

Projekt Kampinoskie Bagna II wart jest 5,3 mln euro i będzie realizowany do 2026 roku. Prace mają się skupić na trzech obszarach bagiennych (patrz mapa poniżej) położonych wzdłuż Kanału Zaborowskiego oraz Łasicy. Dlaczego tam? Jak wyjaśniają przedstawiciele projektu, ponieważ cieki te pełnią kluczową rolę w odwadnianiu mokradeł Puszczy Kampinoskiej.

Tereny objęte projektem Kampinoskie Bagna II

„Jak wykazały przeprowadzone w 2015 roku ekspertyzy oparte na modelowaniu hydrologicznym, bez znacznego ograniczenia ich drenującej roli niemożliwa jest pełna renaturyzacja mokradeł tego obszaru. Zaplanowane na niezamieszkiwanych terenach Puszczy działania techniczne spowodują istotne podniesienie poziomu wód podziemnych na obszarach mokradłowych oraz pozwolą na odtworzenie unikalnego, roztokowego obiegu wód w podłużnych, warkoczowych obniżeniach terenowych wyrzeźbionych w przeszłości przez wody powodziowe Wisły”.

W związku z tym zaplanowano budowę 15 progów stałych na głównych ciekach i 12 progów na tych mniejszych (głównie w okolicach Łubca i Kępiastego). Przeprowadzona zostanie również naturalizacja kanałów na długości 8,5 km, czyli np.: mikro-meandryzacja koryt, odcinkowe wypłaszczanie brzegów, zwężanie i rozszerzanie koryta, odcinkowe pogłębianie koryta czy wprowadzanie naturalnych przeszkód w nurcie (np. zwalone drzewa).

Podobnie jak w pierwszym projekcie, także i tu zaplanowano wykupy prywatnych gruntów. Obejmą one 80 ha, przy czym zdecydowana większość (75 ha) dotyczy zwartego obszaru łąk na terenie wsi Łubiec i Kępiaste.

Oczka, łąki, platformy

W ramach projektu przewidziano również sporo działań ukierunkowanych na ochronę konkretnych gatunków roślin i zwierząt. Jednym z ciekawszych jest wybudowanie 30 oczek w obniżeniach terenowych. Staną się one ostoją np. kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, zalotki większej, kreślinka nizinnego i zatoczka łamliwego.

Inne działania to:

  • przywrócenie ekstensywnej gospodarki łąkowej i pastwiskowej dla około 80 ha,
  • wzbogacenie gatunkowe ubogich łąk,
  • zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin, w tym nawłoci,
  • zwalczanie wizona amerykańskiego (zwanego popularnie norką),
  • wybudowanie platform gniazdowych dla rzadkich gatunków ptaków, w tym bociana czarnego, bielika i orlika krzykliwego,
  • wzmocnienie populacji płazów,
  • restytucja ślimaków: poczwarówek i zatoczka łamliwego.

Projekt o pełnej nazwie „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” jest realizowany przez Kampinoski Park Narodowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz fundację REC Polska.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

5 komentarzy do wiadomości “Ruszają Kampinoskie Bagna II. Wiemy, jakie konkretnie obszary obejmą!

  1. Ja mam pytanie czy władze KPN pomyślą o możliwości utworzenia na terenie parku szlaków rowerowych coś na styl jaki mamy w Szczyrku, Szklarskiej czy Czarnej Górze. Utwardzenie szlaków zabezpieczy przed niszczeniem dalszej części poprzez omijanie piaszczystych części szlaku i nie tworzenie bocznych objazdów. Szlaki te były by oddzielone od pieszych co nie powodowało by problemów na lini pieszy rowerzysta. Jak wiemy turystyka rowerowa rośnie w ogromnym tempie co powoduje, że coraz więcej rowerzystów jest na terenie KPN.
    Pozdrawiam
    Michał

  2. Michał -specjalnie utwardzać szlaki w Parku Narodowym pod rowery??!

    Toż to bzdura.

    Sam robię rocznie kilka tyś kilometrów rowerem po KPN i stan taki jak jest dzisaj jest ok.

    Utwardzenie ścieżek spowoduje napływ zbyt dużej ilości niedzielnych rowerzystów, który zadepczą i zaśmiecą Park.

    Niech sobie oni jeżdżą po bulwarach w Warszawie.

      1. Możesz podać przykład wytyczonego single traka w parku narodowym?
        Inną kwestią jest to, czy nie byłoby rozsądne wyznaczenie nowych szlaków rowerowych tam, gdzie rowerzyści i tak jeżdżą masowo, mając wszystko w … nosie. Skoro są to miejsca atrakcyjne dla nich, a Park niewiele robi, zeby temu przeciwdziałać, to może warto skończyć z hipokryzją. Świadomie nie podaję znanych mi miejscówek.

  3. Park narodowy to nie jest ŚCIEŻKA ROWEROWA
    Nie po to powstał i nie po to wydawane są miliony złotych
    Zły adres

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *