KPN podsumowuje projekt ochrony mozaiki siedlisk

We wrześniu 2017 roku ruszył projekt „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”, a obecnie jego realizacja jest na półmetku. Z kwoty 11,5 mln zł wydano już 2/3. Co udało się za to wykonać?

Przedsięwzięcie podzielono na 33 zadania, z których niektóre udało się już zakończyć. Dotyczy to chociażby zakupu samochodu terenowego, sprzętu komputerowego czy zdjęć lotniczych Parku. Wykonano także kilka działań z zakresu promocji projektu, takich jak wydanie albumu, kalendarzy czy broszury informacyjnej. No dobrze, ale co konkretnie zrobiono dla kampinoskiej przyrody?

Więcej parkowego, mniej prywatnego

Jednym z kluczowych działań jest kontynuacja wykupu prywatnych gruntów. Z zakładanych do wykupu 70 ha do końca 2019 r. przeprowadzono 31 transakcji kupna nieruchomości na rzecz parku, przejmując przeszło 52 ha, w tym 5 gospodarstw zabudowanych za kwotę 6,43 mln zł. „Środki unijne stanowią obecnie w parku podstawowe źródło wykupu gruntów prywatnych. Mając na względzie zadeklarowaną liczbę dobrowolnych zgłoszeń sprzedaży działek, jest to niestety nadal kropla w morzu potrzeb” – szczerze przyznaje dyrekcja KPN.

Dodajmy, że do końca 2019 r. w ramach prowadzonego od 1975 r. programu wykupów gruntów prywatnych w Kampinoskim Parku Narodowym z zakładanych ok. 13,5 tys. ha wykupiono na rzecz parku około 11,2 tys. ha. To już około 83% planowanej powierzchni do wykupu!

Jak wyjaśnia KPN, grunty wykupione w ramach projektu poddawane są ocenie przyrodniczej. W I kwartale 2019 r. wybrano ekspertów przyrodników, którzy będą prowadzili do końca 2021 r. ekspertyzy pod kątem inwentaryzacji botaniczno-fitosocjologicznej i entomologicznej wykupionych gruntów oraz lichenologicznej i ornitologicznej. Prowadzony jest także monitoring zbiorowisk nieleśnych na blisko 100 stanowiskach i cenzus występowania błotniaka stawowego i łąkowego na terenie parku oraz jego otuliny.

Ochrona siedlisk bagiennych

Poza wykupem gruntów projekt obejmuje działania ochronne na obszarze pasów bagiennych. Mają one na celu zachowanie cennych zbiorowisk przyrodniczych, gatunków flory i fauny związanych z siedliskami nieleśnymi Kampinoskiego Parku Narodowego. Od 2018 r. na powierzchni około 150 ha prowadzone są koszenia łąk (zarówno ręczne, jak i mechaniczne), ograniczanie występowania zielnych i drzewiastych gatunków inwazyjnych (m.in. nawłoci późnej i kanadyjskiej, rdestowca japońskiego, kolczurki klapowanej, czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, klonu jesionolistnego, dębu czerwonego, sumaka octowca itp.) oraz prace związane z zachowaniem stref ekotonowych, ochrony krajobrazu itp.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

1 komentarz do wiadomości “KPN podsumowuje projekt ochrony mozaiki siedlisk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *