Geny rzadkich kampinoskich roślin zachowane dla potomnych

W połowie lipca pracownicy Leśnego Banku Genów zbierali w Puszczy Kampinoskiej nasiona rzadkich roślin.

W trakcie prac zabrano nasiona zagrożonego wyginięciem zimoziołu północnego (Linnaea borealis) oraz pełnika europejskiego (Trollius europaeua), a także przeprowadzono monitoring owocowania brzozy.

Zimoziół północny (fot.) jest gatunkiem objętym w Polsce ochroną częściową, natomiast pełnik europejski został objęty ochroną ścisłą. Pierwsza z tych roślin była ulubioną rośliną Karola Linneusza, dlatego też na jego życzenie otrzymała nazwę łacińską Linnaea. Zimoziół jest pospolitą rośliną w chłodniejszych obszarach Ziemi. Przez Polskę natomiast przebiega jego południowa granica zwartego zasięgu.  Kwiaty tej niewielkiej krzewinki są jasnoróżowe i niewielkie. Mimo swojego delikatnego wyglądu zimoziół jest gatunkiem mrozoodpornym.

Natomiast pełnik europejski jest rośliną o pięknych, pełnych żółtych kwiatach (jest symbolem Ziemi Kłodzkiej). Dawniej był często wykopywany do przydomowych ogródków i zrywany na bukiety, co znacznie przyczyniło się do zmniejszenia jej liczebności.

O Leśnym Banku Genów

W tym roku kolekcja banku DNA i tkanek wzbogaci się o próbki 60 gatunków roślin. Typując rośliny ich zbiór zaplanowano z kilku stanowisk dla gatunku, tym samym zostanie stworzona kolekcja próbek DNA na poziomie całej populacyjnym. Zbiory odbywają się na terenie całej Polski, w tym teren parków narodowych (Bieszczadzkiego, Gór Stołowych, Kampinoskiego, Karkonoskiego, Tatrzańskiego), rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz obszarów NATURA 2000.

W banku już znajduje się materiał genetyczny 105 gatunków roślin pochodzących z terenu Puszczy Białowieskiej oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zabezpieczony w ciągu ostatnich dwóch lat materiał roślinny zebrano w ramach projektu „Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.

W maju tego roku uruchomiono tam nowoczesny Kriogeniczny Bank Genów, w którym są magazynowane zasoby genowe cennych drzew i krzewów leśnych, roślin zielnych, a od niedawna również geny zwierząt. Decyzja o budowie obiektu o powierzchni 700 m kw. została wymuszona coraz większą liczbą zasobów genowych, które trafiają do leśnego banku. Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł.

Opracowano na podstawie materiałów Lasów Państwowych (fot. Wikipedia)

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *