Przy polanie Opaleń wkrótce ruszy punkt informacji turystycznej

Punkt informacji turystycznej przy polanie Opaleń, Kampinoski Park Narodowy

Już w najbliższą sobotę (30 marca) nastąpi oficjalne otwarcie punktu informacji turystycznej przy polanie Opaleń. Nieużywany od około 20 lat obiekt przy leśniczówce Opaleń został odrestaurowany i przygotowany do ponownego użytkowania, w czym uczestniczyli pracownicy PN oraz wolontariusze. Z założenia punkt będzie czynny w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w okresie od wiosny do jesieni. Będzie można tam zaczerpnąć informacji o Kampinoskim Parku Narodowym, a także wybrać się na krótki spacer z przewodnikiem.

Ta inicjatywa ma na celu edukować przyrodniczo i ekologicznie turystów, tak licznie odwiedzających puszczę. Jak wykazała sonda przeprowadzona wśród weekendowo odwiedzających osób, stosunkowo mało turystów zdaje sobie sprawę, że przebywa na unikatowym w skali Europy terenie i związanych z tym zasadach ochrony przyrody.

Ścisła współpraca wolontariuszy i Kampinoskiego Parku Narodowego oraz wspólny cel, jakim jest krzewienie świadomości przyrodniczej i historycznej regionu, zaowocowało uruchomieniem tej oddolnej inicjatywy. W pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca (od wiosny do jesieni) będzie można razem z przewodnikiem PTTK udać się na krótki spacer w okolicach Opalenia i dowiedzieć się więcej o Kampinosie. Już sama historia leśniczówki i dworku myśliwskiego  może zaciekawić niejedną osobę, a przyrodniczo można będzie usłyszeć o wydmach śródlądowych, aktywnej ochronie przyrody i sposobach na ekologiczną rekreację.

Punkt informacji turystycznej KPN
O działalności edukacyjnej KPN

Kampinoski Park Narodowy sprawnie wypełnia swoje cele statutowe w zakresie edukacji ekologicznej i wychodzi z nową inicjatywą w stronę turystów.  Warto w tym punkcie przypomnieć, jakie są cele edukacji ekologicznej, albowiem takie właśnie zagadnienia nam przyświecają:

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja wszystkich w tym zakresie” – zasada nr  9 Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska (1994)

Działalność edukacyjna w KPN, podobnie jak w innych jednostkach tego typu, mieści się w nurcie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej (Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej), obejmuje swoim działaniem różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.

Podstawowymi celami edukacji ekologicznej realizowanej przez Kampinoski Park Narodowym są:

  • kreowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego, konieczności jego ochrony oraz właściwych form wykorzystania,
  • zaznajamianie z funkcjami parku narodowego oraz wyjaśnianie prowadzonych na jego terenie działań ochronnych,
  • ułatwienie zwiedzającym kontaktu z przyrodą.

Źródło: informacja prasowa KPN (autor: Łukasz Tulej)

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

2 komentarze do wiadomości “Przy polanie Opaleń wkrótce ruszy punkt informacji turystycznej

  1. Dwa miesiące temu kluczyłem w okolicach Opalenica. Przechodziłem obok leśniczówki i drewnianego budynku: bohatera tego artykułu. Zastanawiałem się co z nim dalej będzie? Pomysł by przywrócić do funkcji dobry. W weekendy Opaleń jest odwiedzany, ludzie przyjeżdżają z dziećmi, więc takie krótkie wycieczki mogą mieć wzięcie. Życzę sukcesu

  2. Na wyspie na jeziorku Opaleń leżą dwa duze Łosie…..jeden z nich nie może sie podnieść. Chyba potrzebuje pomocy leśników !!!!! Piszę to 8-ego czerwca 2020 roku. Moze kroś się tym zainteresuje???????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *