Strzały, kładki i szlaki, czyli co szykuje KPN na nowy rok

Bagno w Kampinoskim Parku Narodowym

Jak Kampinoski Park Narodowy zamierza w tym roku chronić przyrodę? Tego dowiemy się z najnowszej edycji zarządzenia ministra środowiska ws. zadań ochronnych KPN. Na 61 stronach zapisano wiele działań – większość ogólnych lub niezaskakujących, jak choćby wykaszanie łąk czy tępienie inwazyjnych gatunków roślin. Wśród nich można jednak wypatrzyć kilka ciekawostek.

Kto do odstrzału?

Zacznijmy od zagadnienia najbardziej kontrowersyjnego, czyli planowych odstrzałów zwierzyny. W tym roku „odstrzał redukcyjny” ma objąć: 50 saren, 52 jelenie, a także nieokreśloną liczbę danieli, dzików, lisów, jenotów, wizonów amerykańskich oraz szopów praczy.

Dla porównania w zeszłorocznym dokumencie mowa była o 50 sarnach i 38 jeleniach. Podano też docelowe zagęszczenie dzików, tj. 0,1 osobnika na km kw. Przemilczenie w tym roku szczegółów dotyczących redukcji populacji dzików zapewne związane jest z rozprzestrzenianiem się ASF oraz politycznym klimatem wokół tej sprawy.

Pozostałości po atomowej kwaterze dowodzenia dla turystów i przyrody

W tym roku mają sie dalej toczyć prace na terenie dawnej atomowej kwatery dowodzenia koło Łomianek. W planie zapisano renaturyzację muraw napiaskowych, a także wytyczenie w tym miejscu szlaku spacerowego, którego oba końce znajdowałyby się na czarnym szlaku pieszym, wraz z budową stosownej infrastruktury, w tym kładek.

Nowe szlaki, parkingi, kładki

Skoro o szlakach mowa, w planie zapisano również wytyczenie szlaków konnych – w planie jest ich aż 370 km, choć zakładam, że w większości (a może nawet w całości) będą się one pokrywać z istniejącymi szlakami pieszymi czy rowerowymi.

Nowy szlak ma także połączyć Lipków oraz sztuczny zbiornik Mokre Łąki w Truskawiu.

Na marginesie dodajmy, że oba podpunkty znalazły się również w poprzednich edycjach zadań ochronnych KPN. Nie zdziwmy się zatem, jeśli i w tym roku nie doczekają się realizacji.

Pozostając przy infrastrukturze turystycznej, modernizacji mają się doczekać parkingi w Truskawiu, w okolicy Wilczy Tułowskich oraz w Roztoce.

W planie znalazł się także punkt „wymiana i modernizacja mostków i kładek drewnianych oraz budowa nowych z zastosowaniem materiałów naturalnych, recyklingowych lub kompozytowych”. Po numerach oddziałów wnioskuję, że dotyczy on obiektów na: czerwonym szlaku między Dziekanowem Leśnym a Mogilnym Mostkiem, czarnym szlaku na zachód od Truskawia, wspomnianej atomowej kwatery dowodzenia oraz szlaków niebieskiego i zielonego łączących Zaborów Leśny z Wyględowem Górnym.

Ciąg dalszy Kampinoskich Bagien

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku kontynuowane będą działania w ramach projektu Kampinoskie Bagna, tj. budowa obiektów hydrotechnicznych, które będą lokalnie podnosić poziom wody w mokradłach. Prace przewidziano przede wszystkim w zachodniej części Puszczy, ale niektóre również w Kotlinie Cichowęża.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

2 komentarze do wiadomości “Strzały, kładki i szlaki, czyli co szykuje KPN na nowy rok

  1. Czy jest szansa na wmontowanie na kładkach np. co 10 lub 15 szczebel progu zwalniającego dla rowerzystów?
    W tej chwili, choć to zabronione, rowerzyści jeżdżą po kładkach. Na oznakowanej znakami zakazu kładce przez Kaliszki koło Zaborowa Leśnego żaden rowerzysta nie przeprowadza roweru tylko jedzie, czasami szybko.

  2. A czy jest możliwość progów dla pieszych którzy chodzą zygzakiem i stoją w miejscu na środku szlaku blokując go innym uzytkownikom?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.