Utrudnienia na szlaku przez Kampinoskie bagna

Po przerwie wznawiane są prace przy projekcie Kampinoskie Bagna, który ma poprawić stosunki wodne na tutejszych podmokłych obszarach. W związku z tym od 14 listopada można spodziewać się utrudnień na jednym ze szlaków.

źródło: KPN

Prace budowlane będą prowadzone na żółtym szlaku na odcinku od mostku na Kanale Łasica (okolice Rzepowej Góry) do Demboskich Gór. W ich ramach mają tu powstać przepusty oraz zastawki z funkcją piętrzenia wody. Choć przejście przez te rejony jest możliwe, to – jak podkreśla Kampinoski Park Narodowy – będzie znacznie utrudnione.

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Kampinoskie Bagna” w różnych częściach KPN-u powstaje kilkanaście obiektów hydrotechnicznych, które mają lokalnie spowalniać odpływanie wód gruntowych i tym samym przyczyniać się do ochrony bagien przed wysychaniem. Częścią przedsięwzięcia są także wykupy prywatnych gruntów. W szczegółach o działaniach, które już udało się zrealizować, pisałem w lutym br.

Projekt realizowany jest do czerwca przyszłego roku.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.