Co tam, panie, na drodze Nowy Wilków – Górki?

Jak obiecałem, nie zamierzam przechodzić nad sprawą kontrowersyjnej drogi Nowy Wilków – Górki do porządku dziennego, więc co jakiś czas będę pisać, czy coś się w tej kwestii zmieniło. A przypomnijmy, że wójt gminy Leoncin postanowił wyasfaltować drogę biegnącą przez jedne z cenniejszych przyrodniczo terenów Puszczy Kampinoskiej, pomijając zalecenia wydane odnośnie do tej inwestycji przez Kampinoski Park Narodowy oraz Ministerstwo Środowiska. Ponadto – jak już pisałem – wiele wskazuje na to, że inwestycja ta jest samowolą budowlaną.

Co się od tego czasu zmieniło? Po pierwsze, dyrekcja KPN poinformowała mnie, że:

Kampinoski Park Narodowy podjął działania mające na celu doprowadzenie przez Inwestora tej realizacji do warunków zgodnych z decyzją Ministra Środowiska – do wójta gminy Leoncin zostało skierowane pismo wzywające do wypełnienia Warunków MŚ (pismo to zostało również przekazane Wojewodzie, Staroście, oraz Ministrowi Środowiska), w chwili obecnej KPN oczekuję na odpowiedź Wójta Gminy Leoncin

Po drugie, blisko dwa tygodnie temu przesłałem Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego wiadomość o tym, że inwestycja ta może być samowolą budowlaną. Po tym czasie otrzymałem… prośbę o doprecyzowanie, jaki jest właściwie charakter mojego maila. Cóż… na PINB nie ma więc co w tej sprawie liczyć…

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *