Nieco mniej zwierząt w Puszczy Kampinoskiej

na podstawie fot. z Wikipedii

Jak co roku przyglądam się liczebności poszczególnych gatunków zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym. Okazją ku temu jest wydanie przez GUS kolejnej edycji publikacji „Ochrona Środowiska”.

Na wstępie podkreślmy jednak, prezentowane tu najnowsze dane odnoszą się do roku 2016.

Jakie ciekawe wnioski płyną z tej publikacji? W porównaniu z rokiem 2015 liczebność najważniejszych gatunków zwierząt generalnie zmalała, choć nieznacznie. Spośród 10 gatunków, którym się tu corocznie przyglądam, populacja ośmiu się zmniejszyła. Procentowo najbardziej spadła liczebność kolejno: wydry (43%), bociana czarnego (22%) i bobra (15%). Mniej jest również symbolu parku narodowego, czyli łosia. W ciągu roku jego populacja spadła o 7% do 453 sztuk. Może to sygnał, że wciąż powracający pomysł zniesienia moratorium na odstrzał tych zwierząt wcale nie jest potrzebny?

Liczebność sarny i dzika w Kampinoskim Parku Narodowym

Liczebność łosia, jelenia, bobra i lisa w Kampinoskim Parku Narodowym
Liczebność wydry, bociana czarnego, wilka i rysia w Kampinoskim Parku Narodowym

Niestety, wciąż jest bardzo mało rysi – według danych GUS-u tylko jedna sztuka! Szerzej o tym problemie i jego przyczynach pisałem w zeszłym roku.

Dobrą wiadomością jest zwiększająca się populacja wilków. Wg danych GUS-u w 2016 r. było ich już 13. Kto wie, może w pewnym stopniu wzrost liczby tych zwierząt i spadek w przypadku innych może być ze sobą powiązany.

Więcej jest także jeleni. W ciągu roku ich populacja wzrosła o 13%.

Tradycyjnie najwięcej w kampinoskich lasach jest dzików i saren – są to też zwierzęta najczęściej odstrzeliwane. Podobnie jak przed rokiem liczba odstrzelonych w ciągu roku dzików jest większa niż ogólna populacja tego zwierzęcia w Puszczy. Dobrze pokazuje to, że ogłoszony niedawno w związku z ASF odstrzał 100 dzików ani znacząco nie wpłynie na jego populację, ani nie zatrzyma rozprzestrzeniania się tej choroby.

Oczywiście, analizując wszystkie te dane, należy pamiętać, że dzikie zwierzęta nie mają dowodów osobistych i czipów. Podawane tu liczby są więc siłą rzeczy szacunkami, kto wie, czy nie zgrubnymi. Co nie zmienia faktu, że widoczne na wykresach trendy zapewne dobrze odzwierciedlają to, co się dzieje w kampinoskiej przyrodzie.

Za dobrą monetę można także uznać coraz mniej przypadków nielegalnej działalności w KPN. Oczywiście zawsze można zadać pytanie, czy popełnianych jest coraz mniej przestępstw i wykroczeń, a może ich wykrywalność spada.

Niektórych mogą zaniepokoić dane dotyczące zwiększonej wycinki drzew. Nie ma się jednak co martwić – z nowszych danych wynika, że ilość pozyskiwanego drewna nieznacznie, ale spada.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
wybrane elementy struktury powierzchni KPN [ha]
lasy
28 259
28 255
28 255
28 255
28 255
28 255
28 255
27 569
grunty prywatne
5113
5072
4996
5168
5168
5168
5168
5168
nielegalna działalność
kradzieże drewna [l. przypadków]
14
9
12
8
15
16
12
2
wartość kradzieży [zł]
2808
3362
5100
3230
3999
17236
7369
1242
kłusownictwo  [l. przypadków]
3
2
2
2
3
0
0
0
liczba zwierząt w KPN
sarna
2600
2500
2200
2675
2800
2759
4100
4000
dzik
764
686
518
600
1054
831
1081
1070
lis
427
362
305
345
325
326
599
588
bóbr
151
154
144
254
171
263
509
431
łoś
320
312
330
354
381
381
489
453
jeleń
142
150
153
208
218
273
316
358
wydra
2
6
6
4
20
25
65
37
bocian czarny
20
18
12
24
22
24
36
28
wilki
0
0
0
0
0
0
11
13
ryś
9
6
7
5
8
5
2
1
liczba odstrzelonych zwierząt
odstrzał dzików
572
424
234
307
559
728
1269
1176
odstrzał saren
61
54
33
42
51
53
87
141
odstrzał jeleni
0
6
5
4
15
18
30
40
wycinka
pozyskanie drewna [tys. m sześc.]
23,5
18,6
20,5
20,1
20,0
20,8
21,6
22,3

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *