Szlaki, maluszki i śmieci, czyli majowy przegląd wydarzeń

1. Zamknięty szlak

Jak informuje Kampinoski Park Narodowy, w związku ze złym stanem technicznym mostu w ciągu drogi wewnętrznej gminy Kampinos oraz jego zamknięciem dla ruchu, wyłączony zostaje z użytkowania zielony szlak turystyczny „Południowy Szlak Leśny” na odcinku Pindal – Borowa Góra k. Lasocina. Szlak zamknięty będzie do odwołania.

2. Malusi-milusi, ale poradzi sobie w głuszy
Jeśli na spacerze natrafisz na młodą sarnę, jeża lub pisklę ptasie, pozostaw je na miejscu. Nie dotykaj, nie zabieraj do domu, nie karm – radzi na swojej stronie KPN. Park apeluje o pozostawianie młodych zwierząt w ich naturalnym siedlisku. Młode zwierzęta choć wyglądają nieporadnie, są wspaniale przystosowane do życia w swoim środowisku, czy to w lesie, na łące czy nawet w mieście. Są pilnowane i karmione przez rodziców, którzy na widok człowieka często chowają się i przeczekują zagrożenie… więcej na stronie KPN.

3. Krok bliżej końca smrodu?
Jak bumerang powraca sprawa kompostowni w Radiowie, z której smród od lat zatruwa życie mieszkańców części Bemowa, Bielan, Klaudyna czy Lasek. 9 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę MPO w m.st. Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Radiowie – decyzja GIOŚ utrzymywała w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

No dobrze, ale o co w tym wszystkim chodzi? Krótko mówiąc, wprawdzie na razie wyrok jest nieprawomocny, ale gdy się już uprawomocni, MPO będzie musiało smrodliwą instalację zamknąć. Kiedy to nastąpi? Raczej nieprędko. MPO zapewne się odwoła do NSA, a naczelny sąd zajmie się tą sprawą zapewne najwcześniej za kilka miesięcy.

4. Pracownicy KPN rozmawiali z radnymi Izabelina
Na stronie gminy Izabelin opublikowano relację ze spotkania izabelińskich radnych z pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest tam kilka ciekawych informacji, więc przytaczam ją poniżej:

Podczas prezentacji prowadzonej przez panią dyrektor Mickiewicz radni i mieszkańcy dowiedzieli się o zadaniach KPN i zasadach ochrony zwierząt i pielęgnacji drzew. KPN obejmuje obecnie obszar 30,000 ha, który zamieszkuje prawie 2000 osób i odwiedza rocznie 1 mln gości i turystów. Park oferuje zwiedzającym 360 km szlaków pieszych, 200 km szlaków rowerowych, 13 polan, 19 parkingów i 3 ścieżki dydaktyczne. Wśród najbardziej atrakcyjnych dla turystów miejsc znajdują się 4 obszary gminy Izabelin: Opaleń, Polana Jakubów, polana w Truskawiu i Sieraków. Park rozpoczął już prace w zakresie modernizacji polany w Truskawiu oraz wytyczy dodatkowy szlak pieszy w jej pobliżu. Na terenie parku odbywa się corocznie ok. 320 imprez, przy czym głównie są to rajdy piesze i rowerowe.

Park pochwalił się uporządkowaniem terenu nad i wokół byłej zapasowej kwatery dowództwa wojsk UW w rejonie Łuże, której schrony zostaną wykorzystane jako zimowiska dla nietoperzy oraz przyrostem objętości drzew z 2 do 8 mln m3 w ciągu 60 lat istnienia KPN. W związku z pytaniami dotyczącymi wycinki drzew prowadzonej przez KPN , ze szczególnym uwzględnieniem terenu pomiędzy Hornówkiem a Izabelinem B radni zostali poinformowani, iż są to typowe działania pielęgnacyjne, zgodne z planami i zasadami funkcjonowania parku. KPN nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wycince drzew (jak np. przedsiębiorstwo „Lasy Państwowe”), a wszelkie prace pielęgnacyjne – w tym wycinka drzew – są zatwierdzane w ramach rocznego planu przez Ministra Środowiska i dotyczą wyłącznie pielęgnacji obszarów nie objętych ochroną ścisłą.

Dyrektor KPN zaprzeczył, jakoby miały miejsce jakiekolwiek odgórne naciski na park w zakresie zwiększenia wycinki drzew, gdyż jego celem jest ochrona przyrody, a nie działalność gospodarcza. Głównym powodem wycinki ok. 20 000 m3 drzew rocznie jest pielęgnacja drzew mająca na celu naturalizację lasu poprzez odchodzenie od monokultury sosny na rzecz zróżnicowania gatunkowego drzew i roślin. Fakt, że KPN sprzedaje pozyskane drewno wynika z zasad gospodarności i reguł finansów publicznych. Zakłada się, że w perspektywie 15 -20 lat potrzeby pielęgnacyjne w zakresie wycinki drzew na obszarze KPN zmniejszą się z poziomu obecnych 20 000 m3 do ok. 5 000 – 8 000 m3.

Dyrektor poinformował, iż jest świadom coraz częstszych wizyt dzików i prosiaków oraz łosi na zamieszkałych obszarach gmin kampinoskich. Wynika to z faktu poszukiwania pożywienia i ekspansji człowieka wypierającego dziki z dotychczasowych siedlisk. KPN we współpracy ze starostwem powiatowym i gminami kampinoskimi przygotowuje odpowiednie procedury postępowania ze zwierzętami dzikimi, zwłaszcza z lochami i ich prosiakami oraz interwencji odpowiednich służb, gdyby taka była potrzebna. Zwrócił uwagę na konieczność zaniechania dokarmiania zwierząt dzikich przez mieszkańców, gdyż to skłania je do częstszych wizyt w obszarach zamieszkałych.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

2 komentarze do wiadomości “Szlaki, maluszki i śmieci, czyli majowy przegląd wydarzeń

  1. Most na tym odcinku zielonego szlaku,który został zamknięty najlepiej nie wygląda,ale bez przesady. Dla pieszych turystów nie stanowi zagrożenia – problemem są pojazdy mechaniczne,które przez niego przejeżdżają i to one go zniszczyły. Zimą i podczas dużych opadów duża część tego odcinka szlaku jest zalana,a i turystów bywa tam mało. Gdyby ta część szlaku była bardziej popularna i korzystałoby z niego więcej turystów,to może na tym zalewanym okresowo odcinku powstałaby drewniana kładka. A tak to pewnie remont tego mostu będzie przeciągał się w nieskończoność…

  2. Byłem tam kiedyś.Ciepło było,więc jakoś to poszło…na bosaka.Przy niższych temperaturach,może być problem.Chyba że ktos idzie w kaloszach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *