Zrób coś dla Puszczy!

Masz sporo wolnego czasu i chcesz zrobić coś pożytecznego. Być może pomysłem jest ogłoszony właśnie program wolontariatu w Kampinoskim Parku Narodowym.

Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Do wyboru jest bowiem wiele różnorodnych działań:
• Prace terenowe (m.in. utrzymywanie porządku, zabiegi czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, usuwanie gatunków obcych, monitoring ruchu turystycznego, kontrola i konserwacja infrastruktury turystycznej),
• Monitoring przyrodniczy i badania naukowe (m.in. pozyskiwanie danych, obserwacje terenowe),
• Działania edukacyjne (m.in. praca w CE w Izabelinie, praca w ODM w Granicy),
• Praca biurowa (m.in. wprowadzanie danych, praca w GIS, praca w bibliotece, tłumaczenia językowe),
• Pomoc przy organizacji imprez (m.in. Dzień Ziemi, Dzień Otwarty).

Oczywiście wolontariusze KPN, jak to wolontariusze, za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Muszą sobie ponadto zapewnić dojazd i wyżywienie. Jeśli jednak czysta satysfakcja ze zrobienia czegoś dobrego to za mało, zaznaczmy, że wolontariat może stanowić wartościowy wpis w CV i być może także przepustkę do ciekawej pracy. Poza tym Park oferuje wolontariuszom:
• ubezpieczenie NNW;
• szkolenie BHP;
• szkolenia ogólne o Kampinoskim Parku Narodowym i szczegółowe, dotyczące specyfiki poszczególnych zadań;
• narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania pracy;
• możliwość uczestnictwa w organizowanych przez KPN seminariach, imprezach, konferencjach podczas trwania wolontariatu;
• pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i opinię o wolontariuszu.

Szczegóły 

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *