Wypas-polany w Lipkowie nie będzie (na razie)

Niedawno donosiłem wam o zamówieniu na zbudowanie „wypasionej” polany rekreacyjnej w Lipkowie. Czego tam nie zaplanowano – plac zabaw, park linowy, boiska, parking, miejsca na ognisko…  Wszystko miało być gotowe do lipca tego roku, ale zapewnie będzie, bo przetarg unieważniono.

Jak napisano w uzasadnieniu, „stwierdzono błędy w dokumentacji projektowej, które są niemożliwe do usunięcia w terminie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie postępowania (…) Stwierdzone błędy wymagają dodatkowych wyjaśnień ze strony projektanta oraz stosownej korekty”.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Po poprawieniu dokumentacji, przetarg ma być ogłoszony ponownie.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

2 komentarze do wiadomości “Wypas-polany w Lipkowie nie będzie (na razie)

  1. Termin wykonania zamówienia się nie zmieni. Projektant już poczynił kroki celem skorygowania omyłek w projekcie i nowy przetarg będzie ogłoszony niezwłocznie jak to będzie możliwe. ES

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *