Zielone płuca Warszawy: prawda czy fałsz?

Sporo czytam w internecie opinii, że Puszcza Kampinoska to “zielone płuca Warszawy”. W sumie wydaje się to logiczne i intuicyjne. Ale czy surowe liczby potwierdzają, że w Puszczy Kampinoskiej faktycznie powietrze jest dużo czystsze niż np. w Warszawie? Odpowiedź przynosi raport Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pt. “Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2012”.

Zamiast się o nim nadmiernie rozpisywać, lepiej pokażę zamieszczone tam wykresy. Na każdym z nich pokazane jest stężenie wybranych substancji na kilku mazowieckich stacjach. Jedna z nich znajduje się w Granicy w gminie Kampinos.

Stężenie dwutlenku azotu

Stężenie ozonu 

Stężenie pyłów PM10 

Liczba dni, gdy poziom PM10 był przekroczony

Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? Nie licząc ozonu, który na całym Mazowszu ma zbliżone stężenie, we wszystkich przypadkach na stacji w Granicy notowane były jedne z najniższych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu! W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Jak napisano w raporcie, niestety na wszystkich stacjach notowane są przekroczenia normy, także w Puszczy Kampinoskiej. Tak czy inaczej, jadąc do “Kampinosu”, mamy sporą szansę, że wdychamy najczystsze powietrze na Mazowszu. 

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *