Derkaczy nieco mniej, ale i tak sporo

File:Corncrake2.jpgJak donosi Kampinoski Park Narodowy, właśnie zakończono doroczne liczenie derkaczy w Puszczy Kampinoskiej.

Derkacz Crex crex, to gatunek naziemnego chruściela zamieszkujący tereny otwarte, łąki i turzycowiska. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego monitoring derkacza jest prowadzony od wielu lat, w okresie od  maja do sierpnia. Coroczną inwentaryzację tego gatunku przeprowadzają ornitolodzy oraz leśniczowie, w ostatnich latach dołączyli do nich specjaliści spoza parku. W tym roku liczebność derkacza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego została ustalona na 74 odzywające się samce. Biorąc pod uwagę teren parku oraz jego obrzeża otrzymamy 92 odzywające się samce.

Derkacz jest gatunkiem głównie nocnym, gdzie samiec oznacza swoje terytorium za pomocą donośnego głosu słyszanego nawet z dwóch kilometrów. Właśnie z tego powodu, liczenia derkaczy odbywają się w godzinach nocnych, kiedy to liczy się terytorialne, czyli odzywające się samce. Trudno tu mówić o śpiewie derkacza, ponieważ jego głos to m. in. donośne, ostre kreks, kreks, kreks, stąd nazwa łacińska gatunku. Zagęszczenie derkacza na terenie parku w obecnym roku wynosi 24,1samca/100 km² i jest ono nieco niższe od zagęszczenia z roku ubiegłego. Przyczyną tej sytuacji może być wysoki poziom wód gruntowych, który utrzymywał się na łąkach w okresie lęgowym derkacza (czerwiec, lipiec), utrudniając ptakom poruszanie się i zakładanie lęgów. Mimo to, zagęszczenie derkacza na terenie parku jest wyższe od tego podawanego dla centralnej Polski, chociaż niższe od zagęszczeń derkacza w północno-wschodniej Polsce, gdzie ten gatunek występuje najliczniej. Teren Kampinoskiego Parku Narodowego stanowi ważny w skali kraju obszar gniazdowania derkacza.
Źródło: KPN / fot. Wikipedia

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *