Miliony dla parków narodowych

KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

Osiem milionów złotych na finansowanie zadań związanych z gospodarką leśną oraz badaniami naukowymi przekażą parkom narodowym Lasy Państwowe. Pieniądze pochodzić będą z funduszu leśnego. To pierwsza – w tak wysokim wymiarze – pomoc udzielana przez LP parkom narodowym.

Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe stały się osobami prawnymi. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, finansując z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na swoją działalność. Pieniądze pozyskane z funduszu leśnego pozwolą na zwiększenie nakładów przeznaczonych na ochronę przyrody.

W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Oprócz ich podstawowej funkcji, jaką jest ochrona przyrody, zajmują się także edukacją ekologiczną, badaniami naukowymi, a także udostępnianiem turystycznym zasobów przyrodniczych.

Zapewnienie parkom narodowym jak najlepszych warunków finansowych do pełnienia ich misji jest dla nas priorytetem. Dodatkowe środki przekazane przez Lasy Państwowe pozwolą na realizację wielu cennych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia stopnia ochrony przyrody w parkach – podkreśla Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Do tej pory z wnioskami o dofinansowanie, na sumę 8 mln zł, wystąpiło 14 parków narodowych: Białowieski, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Pieniński, Roztoczański, Słowiński, Wielkopolski i Wigierski. Parki będą mogły wykorzystać tę kwotę na finansowanie zadań ochronnych w ekosystemach leśnych i na badania naukowe, które przyczynią się do dalszego rozpoznania zasobów i procesów przyrodniczych na ich obszarze. Z pewnością ilość środków finansowych w tym roku będzie wzrastać wraz z rozpatrywaniem kolejnych, napływających do DGLP wniosków – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny LP.

Fundusz leśny, tworzony przez Lasy Państwowe, jest formą gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie o lasach. Środki funduszu przeznaczane są głównie na wyrównywanie niedoborów środków finansowych w nadleśnictwach, powstających przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, a także na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Można je także wykorzystać na finansowanie badań naukowych, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu i prognozowanie rozwoju zasobów drzewnych oraz inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *