Dyrekcja KPN wytacza ciężkie działa przeciwko gatunkom inwazyjnym

fot. Harry Rose/Wikipedia

Nie trzeba być specjalnym ekspertem, by dostrzec w Puszczy Kampinoskiej gatunki inwazyjne i obce – nawłoć kanadyjską, czeremchę amerykańską, robinię akacjową czy dąb czerwony. Wprawdzie dyrekcja Parku walczy z nimi od lat, ale na ogół skromnymi środkami bądź przy wsparciu wolontariuszy. Teraz gotowa jest wydać na walkę z nieproszonymi gośćmi aż ponad 2,1 mln zł w ciągu półtora roku!

Taki jest cel przetargu rozpisanego przez Dyrekcję KPN. Jego przedmiotem jest:

 1. Usuwanie drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem całej biomasy (w tym: wycinka drzew i krzewów w celu powiększenia luk, usuwanie czubów po cięciach pielęgnacyjnych, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie efektu wycinki drzew, przerzedzenie drzewostanu, usuwanie gatunków ekspansywnych krzewów i roślin zielnych).
 2. Ochrona czynna borów chrobotkowych wraz z uprzątnięciem biomasy (w tym przerzedzenia drzewostanu).
 3. Przeciwdziałanie antropopresji i zapobieganie erozji (wykonanie barierek, zapór i płotków przeciwerozyjnych).
 4. Ograniczenie występowania drzewiastych inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia metodami mechanicznymi (w tym usuwanie radykalne, cięcia radykalne, wyrywanie, cięcia wysokie, cięcia odrośli, usuwanie biomasy, usuwanie radykalne odrośli).
 5. Ograniczenie występowania drzewiastych gatunków obcego pochodzenia metodami hodowlanymi (w tym: pielęgnowanie podsadzeń, podsadzenia hodowlane).
 6. Ograniczenie występowania drzewiastych inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia metodami kombinowanymi (w tym usuwanie mechaniczno-chemiczne, wycięcie drzew trudnych, usuwanie biomasy).
 7. Ograniczenie występowania zielnych gatunków obcego pochodzenia metodami mechanicznymi (w tym usuwanie rdestowca, winobluszczu, nawłoci i innych).
 8. Usuwanie i wywóz nieczystości stałych podczas prowadzenia ww. prac i ich utylizacja.
 9. Wycinka drzew i krzewów.
 10. Wyrywanie radykalne.
 11. Usuwanie radykalne odrośli.

Powyższe działania obejmą różne części Puszczy, przy czym największa wartość prac dotyczy obwodu ochronnego Rózin (a więc terenów na północny wschód od Leszna). Szczegółowe mapy prezentujące obszary objęte zamówieniem dostępne są w dokumentacji przetargowej.

Prace mają zostać ukończone do grudnia przyszłego roku.

Zamówienie jest częścią unijnego projektu „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” o wartości 14 mln zł.

fot. Harry Rose/Wikipedia

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.