Miliony na kampinoską przyrodę

Blisko 10 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Kampinoski Park Narodowy na różnorodne zadania związane z ochroną przyrody.

Umowę na dofinansowanie projektu „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” podpisano w zeszłym tygodniu. Całe przedsięwzięcie warte jest 11,5 mln zł, z czego 85% dokłada Unia Europejska.

Spektrum zadań związanych z tym projektem jest bardzo szerokie. To przede wszystkim wykupy gruntów, które w ostatnich latach, niestety, mocno przyhamowały. W ramach przedsięwzięcia KPN ma przejąć około 70 ha. Co ciekawe, w kolejce do wykupu czeka łącznie 400 ha (4 km kw.)! Można zapytać, dlaczego tak wolno to idzie? Oczywiście chodzi o pieniądze. Z jednej strony Park ma ich niewiele, a z drugiej mieszkańcy Puszczy chcieliby dostawać za swoje nieruchomości wyższe sumy.

Projekt nie ogranicza się jedynie do wykupów. Zakłada ponadto kontynuację innych zadań realizowanych przez Park od lat, m.in.:
• objęcie koszeniem fragmentów łąk i muraw, które zostaną wykupione w ramach projektu, bądź niedawno zostały wykupione na powierzchni 100 ha,
• odkrzaczanie na powierzchni 5 ha,
• usuwanie gatunków obcych, zarówno drzewiastych, krzewiastych i zielnych na łącznej powierzchni 25 ha,
• ochronę i tworzenie remiz poprzez pozostawianie kęp zakrzaczeń w kompleksach łąkowych, dosadzanie drzew i krzewów, w tym owocowych, szpalerów wierzb, renaturyzacja gruntów po gospodarstwach rolniczych na powierzchni zredukowanej 10 ha,
• ochronę i dostosowanie piwniczek pozostałych po wykupionych gospodarstwach, jako miejsc występowania nietoperzy (planowo 5 piwniczek),
• monitoring zbiorowisk łąkowych i murawowych oraz cenzus błotniaków,
• wykup na cele ochrony przyrody 70 ha gruntów (spośród ok. 400 ha zgłoszonych do Parku do wykupu), przeprowadzenie na nich inwentaryzacji przyrodniczej (pod kątem roślinności, flory, ptaków, porostów), rozbiórki zabudowań i szamb (10 gospodarstw), uprzątnięcie śmieci i wdrożenie działań ochronnych zgodnie z potrzebami zinwentaryzowanych obiektów, elementów przyrodniczych i przedmiotów ochrony,
• działania informacyjne o prowadzonych działaniach i promocja działań wśród lokalnej społeczności, władz samorządowych, młodzieży szkolnej, itp.
• zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania i nadzorowania realizowanych działań ochronnych (samochód, ortofotomapa, sprzęt komputerowy, itp.).

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *