Co z tym rysiem w Puszczy Kampinoskiej?

Ryś euroazjatycki
fot. Wikipedia/Martin Mecnarowski 
Niedawno przytaczałem tu dane statystyczne GUS-u dotyczące populacji poszczególnych zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym. Wynikało z nich, że generalnie w Puszczy mamy coraz  więcej zwierząt, z jednym jednak wyjątkiem – rysiem. Wg GUS-u populacja tego gatunku spadła w 2015 roku raptem do DWÓCH sztuk. To oznaczałoby, że praktycznie trudno będzie ją odratować bez większej ingerencji. Czy to prawda? O to zapytałem Kampinoski Park Narodowy, a odpowiedzi udzielił starszy specjalista w zespole ds. nauki i monitoringu przyrody KPN Karol Kram.
Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) jest zwierzęciem skrytym, potrafiącym skutecznie ukrywać się w terenie przed ludzkim wzrokiem. Stąd szacowanie jego liczebności w terenie jest trudne i może być obarczone dużym błędem. Z kolei GUS operuje sztywnymi liczbami, stąd wynika podana przez tę instytucję liczba dwóch rysi występujących w KPN. W latach 90-tych, gdy wypuszczane na wolność osobniki miały wyposażone w nadajniki obroże, można było śledzić ich ruchy i znać ich dokładną liczebność. Obecnie, gdy na terenie Parku żyje już kolejne pokolenie urodzonych na wolności całkowicie dzikich rysi, dokładne oszacowanie ich liczebności jest niemożliwe.  Spotykane tropy i ślady obecności rysi w Puszczy Kampinoskiej oraz nieliczne spotkania z tym drapieżnikiem pozwalają nam jedynie szacować jego populację na kilka osobników (zapewne nie więcej niż 10 sztuk). Wbrew pozorom nie jest to liczba mała. Prawdopodobnie właśnie taka jest pojemność siedlisk Kampinoskiego Parku Narodowego. Badania prowadzone w Puszczy Białowieskiej wykazały, że średni areał samca rysia wynosił 248 km kw., a samicy 133 km kw. (za Okarma i Schmidt 2013 „Ryś”). Gdyby podobnie było w Puszczy Kampinoskiej (powierzchnia całego Parku to 385 km kw., w tym części zalesionej 276 km kw.) to byłoby w niej miejsce na 1 do 2 samców i kilku samic rysia.

Czy pomoc człowieka może dopomóc w odrodzeniu populacji rysi? Tak. Tak mała populacja, jaka występuje w Puszczy Kampinoskiej, do dalszego trwania potrzebuje kontaktów z innymi populacjami. Do tego potrzebne są drożne korytarze ekologiczne między KPN a innymi dużymi kompleksami leśnymi zamieszkiwanymi przez rysie. Do skutecznego przemieszczania się ryś potrzebuje korytarzy ekologicznych z dużą ilością zadrzewień (najlepiej leśnych). Jednak w przypadku Puszczy Kampinoskiej kluczową role odgrywałoby tu powstrzymanie od zabudowy części terenów otaczających Park Narodowy, szczególnie od strony dużych rzek będących zarazem ważnymi korytarzami ekologicznymi – Bzury i Wisły. Drugim elementem byłoby wytyczenie i utrzymywanie korytarzy ekologicznych także w dalszej odległości od Kampinoskiego Parku Narodowego.

Od czasu rozpoczęcia reintrodukcji rysia w Kampinosie gatunek ten jest monitorowany na terenie KPN i wszystko wskazuje na to, że obecnie żadne specjalne działania nie są konieczne do jego ochrony. W związku z tym w najbliższym czasie nie planujemy żadnych działań mających wspomóc populację rysia.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

3 komentarze do wiadomości “Co z tym rysiem w Puszczy Kampinoskiej?

  1. Ja słyszałem niedawno samice rysia w rejonie truskawka i był to odgłos bądź marcowania bądź nawoływania młodych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *