Wkrótce ruszy remont ul. Mościckiego w Lipkowie

Jeszcze w czerwcu ma się rozpocząć remont ulicy Mościckiego prowadzącej z Lipkowa do Starych Babic. Oto komunikat powiatu warszawskiego zachodniego w tej sprawie:

Powiat Warszawski Zachodni otrzymał 2,1 mln zł na przebudowę ul. Mościckiego w gminie Stare Babice. Umowa została podpisana 26 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Modernizacja drogi Zielonki Wieś – Lipków będzie realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” czyli z tzw. „Schetynówki”. 

Droga jest przykładem dobrej współpracy samorządów. Inwestycja będzie w 50% finansowana z budżetu państwa, 25% kosztów pokryje Gmina Stare Babice, a pozostałe 25% Powiat Warszawski Zachodni. Wsparcie finansowe Gminy ma w tym przypadku podwójne znaczenie – spowodowało ono zarówno realną pomoc finansową w realizacji tej inwestycji (w kwocie około 1 mln zł), jak i przyznanie 5 punktów w punktacji Komisji Wojewody Mazowieckiego, która oceniała złożone wnioski dotyczące dofinansowania.

 Warto wiedzieć, że ul. Mościckiego znalazła się na 12 miejscu listy rankingowej, a tylko 14 zadań otrzymało dofinansowanie. Gdyby wniosek uzyskał 0,5 punktów mniej, inwestycja z powodu braku funduszy nie zostałaby wykonana. Powiat składał również wniosek dotyczący dofinansowania modernizacji ul. 3 Maja w Izabelinie, ale mimo wsparcia gminnego samorządu, komisja wojewody przyznała tej inwestycji mniej punktów.

Ul. Mościckiego zostanie wybudowana praktycznie od podstaw. Z uwagi na jej słabą podbudowę, nawierzchnia będzie zerwana i ulica zostanie wykorytowana. Po wykonaniu podbudowy z tłucznia nastąpi położenie warstw asfaltowych, jednocześnie droga uzyska odpowiednie odwodnienie i powstanie przy niej chodnik. Długość omawianego odcinka ulicy wynosi 1,6 km. Jego wykonanie wg kosztorysu inwestorskiego wyceniono na 4,2 mln zł. Koszt inwestycji podnosi znacznie budowa odwodnienia, jednak życie uczy nas, że jest to konieczność. Instalacja odwadniająca sprawdziła się na ul. Sienkiewicza, która z ul. Mościckiego tworzy jeden ciąg komunikacyjny. Wcześniej ul. Sienkiewicza była po opadach deszczu podtapiana.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *