KPN ostrzega przed zwiedzaniem Atomowej Kwatery Dowodzenia

Plik:POL Kompleks7215 obiekt nr 2i3.JPGKampinoski Park Narodowy dementuje pojawiające się od jakiegoś czasu w internecie oraz innych mediach informacje na temat możliwości wchodzenia i zwiedzania terenu po byłej jednostce wojskowej JW 7215 położonej w miejscowości Laski (gm. Izabelin) tzw. ,,bunkrów”, oficjalnie znanych jako Atomowa Kwatera Dowodzenia.

Jak można przeczytać na stronie KPN:

Przypominamy, że obiekty znajdujące się na tym terenie zlokalizowane są w kompleksie leśnym Kampinoskiego Parku Narodowego nie przeznaczonym do udostępniania w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zgodnie z art.15 ustęp 1 pkt 15 tejże ustawy, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody zabrania się ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Naruszanie zakazów obowiązujących w parkach narodowych jest wykroczeniem i  podlega karze aresztu albo grzywny (Art. 127 ustawy o ochronie przyrody).

Ponadto informujemy, że obiekt ten został przekazany Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu w stanie niedokończonej budowy i przebywanie na nim stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie jest on również dopuszczony do użytkowania według przepisów Ustawy Prawo Budowlane .
Dlatego też jeszcze raz ostrzegamy i przypominamy o bezwzględnym zakazie wchodzenia na obszar po byłej jednostce wojskowej w Laskach. Kampinoski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody osób naruszających powyższy zakaz.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *