Przegląd prasy: Tablica Olendrów na Białołęce

Nie jest to bezpośrednio związane z Kampinoskim Narodowym, ale tematyka Olendrów jest przecież temu regionowi szczególnie bliska:

Po kilku latach starań na Białołęce odsłonięto we wtorek tablicę upamiętniającą osadników ewangelickich, Olendrów.

Pochodzili oni z terenów dzisiejszej Holandii, a osiedlali się na ziemiach polskich na przełomie XVI i XVII wieku uciekając przed prześladowaniami religijnymi związanymi z reformacją. Wieloletnie doświadczenie w osuszaniu podmokłych terenów pozwalało im zagospodarowywać ziemie położone przy rzekach czy kanałach.

Więcej w Życiu Warszawy

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *