Tworzenie i rozszerzanie parków narodowych będzie łatwiejsze?

Wiadomość na razie nie związana z Kampinoskim Parkiem Narodowym, ale w przyszłości – kto wie? Jak informują Lasy Państwowe, do dalszych prac w komisjach skierował Sejm obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Proponowane zmiany dotyczą sposobu tworzenia, zmiany granic i likwidacji parków narodowych oraz trybu odwoływania dyrektorów tychże parków.
W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projekt na czwartkowym (12 stycznia) posiedzeniu Sejmu przedstawił Krzysztof Worobiec, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. Zaproponował on, by jednostki samorządów terytorialnych, na terenie których znajduje się park narodowy, nie miały prawa decydowania o powstaniu czy powiększeniu parku (jak to określił: „prawa veta”) a tylko opiniowały projekty tworzenia tych jednostek bądź proponowane w nich zmiany.

W przedstawionym w Sejmie projekcie zaproponowano również, aby minister środowiska, odwołując dyrektora parku narodowego, zasięgał wcześniej opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i nie zwalniał go bez podania przyczyn takiej decyzji.

Stanowiska reprezentantów klubów poselskich do tego projektu były bardzo podobne. Nikt nie poparł propozycji odebrania samorządom prawa do decydowania o tym, co dzieje się na ich terenie. Posłowie potwierdzali jednak zgodnie, że obowiązujące prawo dotyczące powoływania parków narodowych bądź ich powiększania jest dalekie od doskonałości. Potrzebne jest więc wypracowanie dokumentu, który będzie kompromisem zabezpieczającym zarówno interesy lokalnych społeczności jak i ochronę najcenniejszych zasobów naszej przyrody.

Zaproponowali, aby przedstawiony projekt skierowano do dalszych prac w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Wniosek ten został w piątek (13 stycznia) przyjęty.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *