Równo z Czosnowa do Nowego Dworu Maz.

Powiat  nowodworski zakończył przebudowę drogi powiatowej z nowym rondem w centrum Czosnowa. Inwestycja obejmowała przebudowę na odcinku od drogi krajowej nr 7 w miejscowości Czosnów do połączenia z drogą krajową nr 85 i skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579. Łączna długość przebudowanego i zmodernizowanego odcinka wyniosła ok. 3,7 km. Wykonano jezdnię o jednolitej szerokości wynoszącej 7 metrów, na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Lercha powstało rondo, wykonano ścieżkę rowerową, chodniki oraz miejsca postojowe.

Nowo oddana inwestycja drogowa powiatu ułatwi mieszkańcom Czosnowa dojazd do urzędu gminy, posterunku policji, a także w połączeniu z siecią dróg powiatu dostęp do szpitala powiatowego oraz do siedziby powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim. Przebudowana droga powiatowa jest alternatywnym przejazdem dla drogi krajowej nr 7 oraz przejmuje ruch dostawczy z drogi krajowej nr 7 obsługujący lokalne przedsiębiorstwa położone na terenach przemysłowych przy drodze krajowej nr 7.

Ogółem wartość inwestycji wyniosła  5.423.420,00 zł, w tym środki z Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2013 stanowiły kwotę 2.445.387,00 zł, środki własne powiatu 2.658.033,00 zł oraz środki gminy Czosnów jako partnera projektu 320.000,00 zł.

Źródło: Powiat Nowodworski

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *