Powstaje system odwodnienia gminy Izabelin

Prace w terenie rozpoczęte!

Zgodnie z planem, w połowie maja, gmina Izabelin rozpoczęła prace w terenie przy budowie systemu odwodnienia gminy. Ekipy pracowników oczyszczają przepusty, udrażniają i pogłębiają rowy. Pracują wszędzie tam, gdzie możliwe jest rozpoczęcie robót bez zgody władz KPN, bez dodatkowych projektów technicznych i urzędowych pozwoleń.

9 czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonawcę projektów technicznych inwestycji odwodnieniowych, których budowa wymaga szczegółowej dokumentacji.

Susza uśpiła naszą czujność
Przez prawie 30 ostatnich lat borykaliśmy się z suszą. „Kampinos stepowieje” – grzmiały nagłówki niektórych gazet a słowom krytyki wobec budowy rowów odwodnieniowych przy drogach nie było końca. Sytuacja ta uśpiła naszą czujność. Dbałość o wały przeciwpowodziowe oraz konserwacje i naprawy rowów odwodnieniowych zeszła na dalszy plan w całym kraju. Przy niewielkich budżetach i bałaganie w przepisach, które nieraz wręcz uniemożliwiają samorządom podjęcie prac konserwujących rowy, ograniczano wydatki na ten cel.
Prywatni inwestorzy budujący domy na swoich posesjach nie zwracali uwagi na dopisek „teren podmokły” w dokumencie określającym warunki zabudowy terenu, niszczyli rowy i przepusty, często nawet zasypywali stawy a następnie stawiali domy bez podmurówek lub podpiwniczone. Mięli do tego prawo. W świetle obowiązujących przepisów właściciel niezaewidencjonowanego rowu może zrobić z nim co chce, ma prawo też wybrać odpowiadający mu projekt domu.
Susza uśpiła czujność ustawodawcy. Obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że trudno jest określić, na kogo spada odpowiedzialność za konserwację rowów. Ze szczególnym bałaganem prawnym mamy do czynienia w przypadku określenia odpowiedzialności za stan urządzeń i rowów odwadniających przebiegających po terenach parków narodowych. Ustawodawca przekazał rowy parkom – niestety, w ślad za tym nie poszły pieniądze.
W naszym przypadku ta sytuacja okazała się wyjątkowo niebezpieczna i brzemienna w skutki. Kanał Zaborowski i rowy biegnące po terenie KPN są najważniejszymi odbiornikami wody ze zurbanizowanych terenów gminy Izabelin i południowej części Starych Babic. Bez drożnych rowów odprowadzających wodę przez park woda staje się naszym problemem!
„Wielka woda” zaskoczyła cały kraj a jej skutkiem był ogrom strat i nieszczęść ludzkich. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe stały się ważnym tematem poruszanym na pierwszych stronach dzienników. Tym razem nagłówki gazet krzyczą „Polska tonie”, „Mazowsze pod wodą”. Czy pójdą za tym jakieś konkretne inwestycje np.: pogłębienia rzek, wzmacnianie wałów i budowa innych zabezpieczeń?
Na nasz problem nikt w tym zamieszaniu nie zwróciłby uwagi – przecież woda na podwórku to nie powódź. Za podtopiony podjazd państwo nie wypłaca zapomogi powodziowej. A jednak problem jest. Nad jego rozwiązaniem pracują solidarnie samorządowcy wszystkich dotkniętych podtopieniami gmin województwa mazowieckiego. W staraniach o dostosowanie prawa do realiów codzienności wspomaga nas Urząd Wojewódzki.
Obronić się przed wodą
W gminie Izabelin budowa systemu odwodnienia jest priorytetem obecnej kadencji. Zakres prac tego zadania jest określony w wykonanym na zlecenie urzędu „Koncepcyjnym projekcie odwodnienia gminy Izabelin”. Dokument ten powstał na bazie specjalistycznych analiz i precyzuje, jakie należy podjąć działania by zabezpieczyć nas przed skutkami anomalii pogodowych, jakich doświadczyliśmy niedawno.
Prace w terenie przy budowie systemu odwodnienia rozpoczęliśmy już w połowie maja br. Ich wykonawcą jest GPWiK „Mokre Łąki”. Przy pogłębianiu i czyszczeniu rowów pracują też bezrobotni. Kosztują nas mniej, ponieważ część ich wynagrodzenia pokrywa Urząd Pracy.
Trwają prace udrażniające przy rowach: Północnym i Wólczyńskim. Wzmocnione zostały skarpy Kanału Zaborowskiego. Przepusty w ulicach: Sikorskiego, Borzęcińskiej, Łącznej, Ptasińskiego i Skibińskiego są już udrożnione. Rów wzdłuż ulicy Ptasińskiego jest oczyszczony i pogłębiony. Pod ulicą Skibińskiego mamy nowy przepust. W najbliższym czasie udrażniane będą kolejne rowy oraz odwodnienia uliczne.
Zalecenia „Koncepcji odwodnienia” realizujemy wszędzie tam, gdzie możliwe jest rozpoczęcie robót w terenie bez dokładnych projektów technicznych, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych. W pozostałych przypadkach trzeba najpierw uzyskać odpowiednie dokumenty, plany i opinie określonych w przepisach instytucji np. KPN, RDOŚ itd.
Dwa projekty techniczne – odwodnienia terenów Izabelina C w okolicach ul. Rynkowej i Stawu Kozła – powstają już w pracowni mgr. inż. Janusza Czartoryjskiego. Powinny być gotowe z końcem września br. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę i innych ustawowo wymaganych zgód i opinii zostaną przekazane do realizacji.
9 czerwca br. ogłosiliśmy przetarg, który ma wyłonić wykonawcę kolejnych projektów technicznych inwestycji odwodniających teren naszej gminy. Otworzenie przetargu planowane jest na 28 czerwca br. Termin realizacji projektów przetargowych mija z końcem br.
W tym roku w budżecie gminy Izabelin na odwodnienia przeznaczone jest pół miliona zł. Suma ta pokryje koszty prac projektowych i tych prowadzonych w terenie. Są również plany pozyskania dodatkowych funduszy zewnętrznych na ten cel. Realizacja całego zadania pochłonie ok. 5 mln. zł i potrwa do końca kadencji. 

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *