Leśny Kompleks Promocyjny również w Warszawie

W czwartek, 30 grudnia o godz. 11.00, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (ul. Grochowska 278, sala konferencyjna – I piętro) zostanie podpisane porozumienie o włączeniu Lasów Miejskich – Warszawa w Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”.

Porozumienie ma być podstawą do zintensyfikowania współpracy z nadleśnictwami Celestynów, Chojnów, Drewnica i Jabłonna, zwłaszcza w zakresie edukacyjno-przyrodniczym.

W uroczystości udział wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, Marian Pigan – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Karol Podgórski – Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa oraz Wojciech Fonder – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Podpisane porozumienie pozwoli na wspólne działania w zakresie m.in. udostępniania lasów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji, wytyczania nowych szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych, stałego zwiększania liczby i uatrakcyjniania istniejących punktów edukacyjnych, propagowania kulturotwórczej roli lasu i podejmowania szeroko pojętych działań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej.

Lasy w Warszawie zajmują około 8 tys. ha, co stanowi blisko 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są głównie na obrzeżach miasta, w 27 kompleksach. W zarządzie m.st. Warszawy znajduje się 15 kompleksów leśnych podzielonych na cztery obwody leśne: Bielany-Młociny, Bemowo-Koło, Kabaty i Las Sobieskiego. W lasach nadzorowanych (ok. 3,2 tys. ha) zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu na około 95 % powierzchni, co stanowi ewenement w skali kraju. Utworzono też formy ochrony prawnej szczególnie cennych i unikalnych terenów o bardzo dużym zróżnicowaniu siedlisk leśnych i bagiennych – “Macierowe Bagno” (około 80 ha) oraz jedyne złoże geologiczne w obrębie m. st. Warszawy, stanowiące unikatowe pasmo wysp śródlądowych, porośnięte lasami, wraz z występującą fauną i florą wysp piaszczystych “Park Leśny Białołęka Dworska” (około 90 ha).

Źródło: UM st. Warszawy

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *