Wyszogród stawia na wiatraki

Gmina Wyszogród pragnie rozwijać infrastrukturę związaną z ekologicznymi źródłami energii. W planach mają zamiar budować farmę wiatrową, a także zieloną elektrownię biogazową – jak poinformował Mariusz Bieniek burmistrz Wyszogrodu.

Najbardziej zaawansowany jest projekt farmy wiatrowej, której inwestorem miałaby być spółka EDP Renewables z grupy EDP (Energias de Portugal), trzeciego na świecie operatora tego rodzaju elektrowni.

Jak zaznaczył burmistrz termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia zależy od uprawomocnienia się decyzji środowiskowej wydanej na lokalizację turbin wiatrakowych przez gminę Wyszogród, od której odwołanie złożyli ekolodzy. Postępowanie w tej sprawie wciąż trwa.

Jak twierdzi M. Bieniek jeżeli gmina będzie dysponowała prawomocną decyzją środowiskową, to wówczas inwestor może składać dokumenty, które pozwolą uzyskać pozwolenie na budowę. Inwestor posiada pieniądze i traktuje to przedsięwzięcie jako priorytet. Optymistyczny scenariusz zakłada, że za rok o tej porze farma byłaby już wybudowana, ale tylko wówczas gdyby za 2-3 miesiące decyzja środowiskowa uprawomocniałby się.

Farma wiatrowa o mocy 26 MW zlokalizowana byłaby w sołectwach: Słomin, Pruszczy oraz Rostkowie leżących ok. 10-12 km od Wyszogrodu. Energia pozyskiwana z tej farmy byłaby sprzedawana do sieci.

Gmina Wyszogród planuje również budowę instalacji, która tzw. masę zieloną, która pozyskiwana byłaby np. z kukurydzy z domieszką odpadów komunalnych, przetwarzałby w biogaz, a następnie w energię elektryczną.

Jak przyznał burmistrz Wyszogrodu, budując taką “zieloną elektrownię” o mocy od 2 do 10 MW, gmina chciałaby pozyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej 2014-20.

Gmina aktualnie jest etapie zapisywania takiego przedsięwzięcia w nowej strategii województwa mazowieckiego, po to, by w nowym okresie programowania móc uzyskać dofinansowanie unijne. Wiadomo już, że główne kierunki rozwoju Unii Europejskiej, a w ślad za tym dedykowane środki finansowe będą przede wszystkim związane z generowaniem odnawialnej energii.

Wstępnie lokalizacja “zielonej elektrowni” w Wyszogrodzie przewidywana jest na zrekultywowanym terenie dawnego składowiska odpadów, o powierzchni 2 ha.

Źródło: Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *