Jak resocjalizacja, to w Puszczy Kampinoskiej

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Parków Narodowych 30 maja 2012 r. skazani Aresztu Śledczego Warszawa – Białołęka wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.
Pod kierunkiem przewodnika skazani mieli możliwość poznać faunę i florę krajobrazu parku w formie tradycyjnej na przykładzie ekspozycji stałej oraz w formie interaktywnej. Ekspozycja stała pokazuje walory parku. Prezentuje dwa kontrastujące ze sobą elementy krajobrazu puszczy, wydmy i bagna, co podkreśla różnorodność szaty roślinnej. Świat zwierząt parku nie jest do końca poznany, stąd na ekspozycji można było zobaczyć najbardziej charakterystyczne zrekonstruowane modele ssaków, płazów i ptaków m.in. łosia, rysia, sarny, ale także zaskrońca, ropuchy, traszki czy dzięcioła dużego lub drozda. Duże zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudziła przestrzenna mapa plastyczna w skali 1:10 000, obszaru Narodowego Parku Kampinoskiego.

Położenie geograficzne puszczy kampinoskiej przesądziło o tym, że jej dzieje są szczególnie związane z historią wojen i powstań. Na jej terenie znajdują się liczne miejsca pamięci narodowej oraz zabytki architektury, których poznanie i zwiedzenie będzie celem kolejnych wycieczek osadzonych do Kampinoskiego Parku Narodowego. Spośród 23 Parków Narodowych znajdujących się na obszarze Polski, Park Kampinoski wraz ze strefą ochronną w 2000 r. został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, a w 2004 r. wszedł w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Tym bardziej cieszy fakt, iż Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce podejmie stałą współpracę z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych, prowadzenia działalności edukacji ekologicznej oraz objęcia opieką przez osadzonych aresztu śledczego miejsc pamięci narodowej i kultury.

Powyższy tekst pochodzi ze strony internetowej Służby Więziennej

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *