Powódź w Czosnowie będzie mniej groźna

Gmina Czosnów informuje, że po wieloletnich staraniach rozpocznie się przebudowa wału przy Wiśle. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie realizuje ostatnie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń, po czym ogłoszony zostanie przetarg. Rozpoczęcie inwestycji było odwlekane  ze względów formalno-prawnych i finansowych (wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.). Za dwa lata prawie cały 15 kilometrowy odcinek wału Wisły w gminie będzie miał najwyższy standard bezpieczeństwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na Mazowszu będą realizowane tylko dwie tego typu inwestycje.

Źródło: Gmina Czosnów

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *