O remontach w gminie Leoncin

Jak chwali się na swojej stronie internetowej Urząd Gminy Leoncin, w ostatnich miesiącach udało się tam wyremontować sporo dróg… w sam raz na sezon rowerowy 2012 🙂
Jak czytamy na stronie:

We wrześniu i listopadzie br. przeprowadzone zostały prace modernizacyjne drogi gminnej Nr 240206W Wilków Polski – Wilków n/ Wisłą oraz Nr 240208W w Nowym Secyminie.
Przy pierwszej wzmocniona została istniejąca podbudowa, a niszczona nawierzchnia zastąpiona nową nakładką asfaltową. Ponadto przebudowany został przepust, wykonane zostały zjazdy oraz barierki ochronne. Koszt inwestycji wyniósł 429 924, 54 zł z czego 419 189, 00 zł dofinansowane zostało z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Leoncin.
Dokończona została budowa drogi w Nowym Secyminie, która do tej pory asfaltową nakładkę miała tylko do połowy długości.
Na zmodernizowanym odcinku 620 m. z pasa drogowego usunięto drzewa, wykonana została nowa podbudowa i ułożona nakładka asfaltowa.
Koszt inwestycji wyniósł 181 321, 09 zł. 40 227 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Tu Urząd Gminy ubiega się również o 100 865 zł zwrotu z rezerwy budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwanie. 
W okresie jesiennym przeprowadzono również naprawy dróg gminnych: Zamość – Cisowe – Górki i Mała Wieś – Gniewniewice.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *