Kto odpowiada za kampinoskie kanały?

7 września w Urzędzie Gminy Czosnów obradowało Zgromadzenie Związku Międzygminnego Kampinos zwołane na wniosek Antoniego Kręźlewicza – zastępcy przewodniczącego Zarządu tego związku. Zgromadzenie zostało zwołane w celu podjęcia uchwał w dwóch sprawach:
• Przekazanie 100 tys. zł na doraźne usuwanie przetamowań na rzece Łasicy, kanałach: Ł9, Olszowieckim i Kromnowskim,
• Wystąpieniem Związku do premiera o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy WZMiUW i KPN kto ma prawa właścicielskie w stosunku do wód rzeki Łasicy, kanałów: Zaborowskiego, Ł9 i Olszowieckiego w granicach KPN.

Źródło: UG Czosnów

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *