Wody w gminie Czosnów będą czystsze

Duża i dość gęsto zaludniona gmina w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej oraz w jej granicach wreszcie doczeka się sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Nikomu nie powinno więc już przychodzić do głowy wylewanie ścieków.

19 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę na realizację projektu pn: KOMPLEKSOWA POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO OTULINY PUSZCZY KAMPINOSKIEJ ORAZ OCHRONA OBSZARÓW NATURA 2000, POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWĘ WSPOMAGAJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE CZOSNÓW.
Ze strony Województwa Mazowieckiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz Członek Zarządu Leszek Ruszczyk. Gminę Czosnów reprezentowali Wójt Gminy Antoni Kręźlewicz i Skarbnik Gminy Teresa Kicińska. Oprócz nas dofinansowanie otrzymały także: Szpital Bielański, Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności, Miasto Białobrzegi i Gmina Baboszewo.

– Cieszę się, że możemy podpisać kolejne ważne dla Mazowsza umowy. Szczególną uwagę zwracam na projekt Gminy Czosnów. Z dwóch powodów – po pierwsze jest to jedna z pierwszych umów podpisywanych w ramach działania 4.1., po drugie dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a w tej dziedzinie na Mazowszu ciągle są bardzo duże potrzeby – podkreślił wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Nasz projekt składa się z czterech dużych zadań inwestycyjnych: budowie kanalizacji w miejscowościach Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Małocice, Sowia Wola i Sowia Wola Folwarczna (tzw. etap II), Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy (tzw. etap III), budowie wodociągu od Janówka przez Truskawkę, wiersze, Kiścinne do Aleksandrowa oraz budowę wspomagającej stacji uzdatniania wody w Czeczotkach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 15 937 952,80 PLN, a zakończenie jego realizacji planowane jest do końca 2013 roku. Kwota dofinansowania przyznana naszej Gminie jest imponująca i wynosi 9 063 469,77 PLN.
Projekt jest fragmentem szerszych działań Beneficjenta realizowanych od wielu lat w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które są następstwem intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *