Wody gruntowe zalewają w Łomiankach

We wsi Sadowa i Izabelin Dziekanówek w związku z bardzo wysokimi stanami wód gruntowych zalało kilka gospodarstw domowych. Jak czytamy na stronie UM Łomianki, dotychczas sytacjom tego typu zapobiegała grobla powstała na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w latach 60. ubiegłego wieku. Jednak  ze względu na zły stan techniczny grobli woda zaczęła się przez nią przelewać.

W związku z tym w dniach 27.12.2010 r. i 7.01.2011 r. u Wójta gminy Czosnów oraz w dniach 4. i 12.01.2011 r. w siedzibie dyrekcji KPN odbyły się spotkania, na których omawiano  zaistniałą sytuację oraz opracowano projekty niezbędnych działań. Zaproponowano przeprowadzenie modernizacji grobli polegającej na  jej podwyższeniu i poszerzeniu na najbardziej zniszczonym odcinku ok. 200 mb.

Ze względu na fakt, że cała grobla leży na terenie KPN, wiodącą rolę w jej modernizacji musi pełnić dyrekcja parku. Wójt Czosnowa i Burmistrz Łomianek zadeklarowali wszelką niezbędną pomoc przy tych działaniach. Niestety ze względu na konieczność uzyskania stosownych  opinii i decyzji, m.in. Ministerstwa  Środowiska, oraz potrzebę wykonania odcinka drogi dojazdowej do grobli dla ciężarówek, prace modernizacyjne mogą rozpocząć się dopiero w drugiej połowie 2011 roku.

Kolejny problem, jaki pojawił się w tym terenie, to ogromna ilość  wody powstającej z topniejącego śniegu zalegającego na łąkach, która zalała wszystkie naturalne zagłębienia terenu, wdarła się do piwnic, garaży, niektórych podwórek. Dotyczy to, niestety,  również niżej  położonych szamb.

W dniach 14. i 17.01.2011 r. w tym rejonie pracowała komisja złożona z pracowników urzędów gmin, sołtysów, radnych i mieszkańców, która przeprowadziła wizję lokalną oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy w Sadowej. Ze względu na wysoką wodę nie udało się jednak dojść do zalanych szamb przy posesjach.

Ustalono że w celu umożliwienia naturalnego spływu wody zostanie odtworzony fragment rowu melioracyjnego zasypanego przez mieszkańców Dziekanówka, oczyszczone zostaną z gałęzi i innych nieczystości przepusty drogowe oraz podwyższony Stary Tor, aby wyeliminować możliwość przelewania się przez niego wody. W dniach 19. i 20.01. strażacy z OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski przy użyciu zestawów motopomp przepompowywali wodę z końcowego odcinka rowu melioracyjnego, co znacznie obniżyło lustro wody w tym rejonie. Ponadto workami z piaskiem prowizorycznie zabezpieczyli podwórka na posesjach przy ulicy Strzeleckiej i Zagórze. Dzięki współdziałaniu i współpracy z gminą Czosnów zostało przywiezione i rozgarnięte 130 ton  pospółki na Starym Torze.

Oprócz zapewnienia worków z piachem i pomp gmina Łomianki w dniu 22.01. włączyła do akcji ciężki sprzęt. Koparka przez cały dzień pogłębiała rowy melioracyjne, oczyszczono również przepusty pod drogami. W sobotę 22 stycznia sytuację w terenie kontrolował burmistrz Tomasz Dąbrowski. Również w niedzielę 23 stycznia przedstawiciele gminy patrolowali teren. W poniedziałek 24 stycznia pracował sprzęt ciężki. Wykopano rów odwadniający wzdłuż Starego Toru, dzięki czemu poziom wody pozostaje bez zmian mimo wód napływających z puszczy. Dalsze prace przy ul. Stary Tor trwały także w kolejnych dniach. W związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi przez cały czas ten teren jest monitorowany przez Straż Miejską i strażaków z OSP, aby w optymalny sposób pomagać mieszkańcom zagrożonym podtopieniami.

Źródło: UM Łomianki

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *