Jesienne remonty w gminie Leoncin

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym większość inwestycji w gminie Leoncin rozpoczęła się w sezonie jesiennym.

Budowa oświetlenia na odcinku drogi powiatowej Wincentówek – Stanisławów, była pierwszym etapem i zarazem początkiem rozpoczętych inwestycji. W kolejnym etapie oświetlenie jezdni poprowadzone zostało do  Nowej Małej Wsi. Koszt inwestycji, w całości pokrytej ze środków własnych Urzędu Gminy Leoncin, wynosi 59 tys. zł.

Pod koniec października zakończone zostały również prace modernizacyjne dróg gminnych. Nawierzchnia asfaltowa położona została na ul. Cichej i ul. Sadowej w Leoncinie oraz drodze Secymin Polski – Nowy Secymin. Łączny koszt tych trzech inwestycji wyniósł 175 tys. zł. Pozostanie jedynie do wykonania utwardzenie poboczy przy tych drogach. Wcześniej podobna nawierzchnia ułożona została na drodze w Nowym Polesiu.

Rozpoczęły się prace przy budowie sieci wodociągowej Nowy Wilków – Nowe Polesie. Koszt tej inwestycji pokrytej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki umarzalnej na preferencyjnych warunkach wyniesie 215 tys. zł.

Rozpoczęła się również budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków – Nowe Polesie jej koszt wyniesie 5,3 mln zł. Za kwotę 125 tys. zł. wybudowana zostanie również sieć wodociągowa Leoncin – Michałów.

Środki na budowę kanalizacji Nowy Wilków – Nowe Polesie i wodociągu Leoncin – Michałów pochodzą z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W miejscu prowadzonych prac należy się liczyć z utrudnieniami w poruszaniu się pojazdów, których ruch odbywał się będzie jednym pasem jezdni. Na wymienionych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości.

Źródło: UG Leoncin

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *